Naziv programa: Korak hrabrosti III

Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Partneri: CZSS Knin i Grad Knin

Cilj projekta: Osiguravanje bolje kvalitete življenja i smanjenje socijalne isključenosti organiziranjem savjetovališta za osnaživanje žrtava nasilja u obitelji.

Vrijeme provedbe projekta: 12 mjeseci

Aktivnosti projekta:

Organiziranje rada savjetovališta 

Organiziranje supervizije i edukacija

Osiguravanje smještaja modelom - stan na pola puta

Kreiranje baze podataka i umrežavanje

Informiranje i osvještavanje javnosti

Korak Hrabrosti III
 

Korak hrabrosti III - Novosti

„Uloga policije u sustavu podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ kao tema edukacije za dionike u Šibensko-kninskoj županiji
Novosti / 03. 06. 2022 - 9:44

„Uloga policije u sustavu podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ kao tema edukacije za dionike u Šibensko-kninskoj županiji

U cilju osnaživanja i poticanja rada Županijskog tima za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Šibensko-kninskoj županiji, u prostorijama Policijske uprave šibensko-kninske, organizirali smo edukaciju članova tima u...

 
PROČITAJTE VIŠE