Naziv projekta: „Podrškom do sigurnosti II“

Partneri: Centar za socijalnu skrb Knin i Grad Knin

Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Razdoblje provedbe: od 06./2020. do 05./2023. 

Cilj projekta je osigurati dostupnost usluga socijalno osjetljivim skupinama u ruralnim područjima te im kroz rad Savjetovališta udruge osigurati stručnu psihosocijalnu, psihološku, pravnu i administrativnu podršku i time osigurati bolju kvalitetu življenja i smanjenje njihove socijalne isključenosti.

Aktivnosti projekta usmjerene su na socijalno osjetljive skupine: žene žrtve obiteljskog nasilja, počinitelje nasilja u obitelji i starije i nemoćne osobe. Ženama žrtvama obiteljskog nasilja pruža se podrška kroz socijalno i psihološko savjetovanje, individualni i grupni rad, te se osigurava pravna, emocionalna i administrativna podrška i savjetovanje. Počiniteljima nasilja u obitelji pruža se mogućnost sudjelovanja u psihosocijalnom individualnom i /ili grupnom tretmanu koji vodi psiholog licenciran od strane nadležnog ministarstva za ovu vrstu tretmana. Starijim i nemoćnim osobama osigurana je administrativna i pravna podrška u rješavanju statusnih, potrošačkih i drugih pitanja. 

U okviru projekta registrirano je Savjetovalište za žene žrtve obiteljskog nasilja.

 

Podrškom do sigurnosti - Novosti