Centar za građanske inicijative Poreč (Istarska županija)

Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN (Požeško-slavonska županija i Bjelovarsko – bilogorska županija)

Centar za socijalnu skrb Drniš

Centar za socijalnu skrb Knin

Centar za socijalnu skrb Šibenik

DEŠA Dubrovnik

Eko Zadar

Ekološka udruga Krka Knin

Grad Drniš

Grad Knin

Grad Skradin

Gradska knjižnica Zadar

Gradsko društvo Crvenog križa Knin

Hrvatska mreža za ruralni razvoj

 HZZ

Informativno pravni centar (Brodsko-posavska županija)

LAG Krka

LAG Una

Matica d.o.o Knin

 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

 Ministarstvo pravosuđa

 Nacionalna zaklada za razvoj civilnog durštva

 Nacionalni park Krka

ODRAZ

Općina Biskupija

Općina Ervenik

Općina Kistanje

Osnovna škola A. M. Petropoljskog Drniš

Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin

Policijska uprava Šibensko – kninske županije

Policijska postaja KninS.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja (Virovitičko – podravska županija)

Socijalna zadruga Zvonimir

SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje (Krapinsko-zagorska županija)

Udruga Domine – Split

Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava (Koprivničko-križevačka županija i Bjelovarsko-bilogorska županija)

Udruga MI

Udruga Mladi u EU

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (Varaždinska i Međimurska županija)

Veleučilište Marko Marulić Knin

Ženska grupa Korak Karlovac (Karlovačka županija i Ličko-senjska županija)

Ženska soba – centar za seksualna prava

Županija Šibensko-kninska

Županijski sud Šibenik

Županijski sud Zadar

 
Prethodna objava
  Vizija/Misija
Sljedeća objava
Donatori  
  O nama - Sve