Naziv projekta: "Prijevoz za ostanak II" 

Partner: Općina Biskupija

Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Razdoblje provedbe: 11./2017.-10./2018.

Cilj projekta: smanjenje socijalne isključenosti i podizanje kvalitete života ranjivih skupina s ruralnih područja ŠKŽ kroz osiguravanje organiziranog prijevoza do zdravstvenih institucija.

Ciljne skupine: starije i nemoćne osobe

Područje provedbe: ruralna mjesta Šibensko-kninske županije

Aktivnosti projekta:

- prijevoz korisnika u zdravstvene institucije 

- pratnja korisnika u zdravstvene inistitucije 

 

Prijevoz za ostanak II - Novosti