Održana edukacija o pojedinačnoj procjeni potreba žrtve
Novosti / 18. 10. 2022 - 2:06

U sklopu projekta „Korak hrabrosti III“ 17.10.2022. g. u Šibeniku je održana edukacija za članove Županijskog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Na temu edukacije „Pojedinačna procjena potreba žrtve“ govorio je Miren Špek, izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.

Pojedinačnu procjenu provode tijela prethodnog i kaznenog postupka, a preporuku u tu svrhu mogu dati i druge institucije, organizacije civilnog društva i ustanove koje pružaju pomoć i podršku žrtvama kaznenih djela. Svrha provođenja pojedinačne procjene je utvrditi potrebu za posebnim mjerama zaštite žrtve poput ispitivanja putem audio-video linka. Cilj edukacije bio je steći nova saznanja o provođenju pojedinačne procjene i razmijeniti iskustva prakse između predstavnika pravosudnih tijela i drugih dionika sustava rada sa žrtvama.

Edukaciji su prisustvovali članovi Županijskog tima odnosno uz predstavnike udruge ZvoniMir i predstavnici Općinskog suda u Šibeniku, Policijske uprave Šibensko – kninske, Centra za socijalnu skrb Šibenik, Zavoda za javno zdravstvo Šibensko – kninske županije te predstavnici Centra za socijalnu skrb Drniš i Policijske postaje Drniš.

Projekt "Korak hrabrosti III" financiran je od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

 
 
 
 
 
  Novosti - Sve