Pružanje psiho-socijalne pomoći, psihološki i socijalno ugroženim pojedincima i skupinama, stručne pomoći djeci i odraslima s posebnim potrebama uz potrebnu suglasnost nadležnih tijela, stručne pomoći i briga za stare i nemoćne,
Promicanje ljudskih prava u RH, te pomoć zaštiti temeljnih ljudskih i građanskih prava zajamčenih Ustavom i zakonom,
Zaštita prava potrošača kao temeljnih ljudskih prava,
Suradnja i razmjena s istim ili sličnim tuzemnim i inozemnim udrugama i ustanovama,
Poticanje i razvoj civilnog društva, povezivanje i suradnja gospodarskog, vladinog i nevladinog sektora u zemlji, regionalno i lokalno,
Svi ostali vidovi pomoći sa svrhom poboljšanja kvalitete života i razvoja društva te potpora razvojnim procesima u lokalnoj zajednici,
Uvođenje novih modela i novih načina rješavanja problema u području ovisnosti o drogama.

 

U svrhu ostvarenja ciljeva Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

 

organizirati savjetodavnog rada (grupnog i individualnog),
organizirati savjetodavni rad kroz kontakt telefon u oblasti pravne i psihološke pomoći,
provoditi programe psiho-socijalne podrške (nakon dobivanja suglasnosti nadležnih tijela),
pružati pomoć poradi zaštite temeljnih ljudskih prava i građanskih prava zajamčenih Ustavom i zakonima RH,
pružanje stručne pomoći (psiholog, defektolog, socijalni radnik) djeci i odraslima s posebnim potrebama sukladno posebnim propisima,
organiziranje i pružanje institucionalne i vaninstitucionalne pomoći starijim osobama,
organizirati i provoditi aktivnosti i javna događanja vezana uz informiranje i promociju građanskih prava zajamčenih Ustavom RH,
poticanje aktivizma u lokalnoj zajednici, promoviranje građanskih inicijativa, informiranje javnosti, pojedinaca i grupa o mogućnostima udruživanja i stvaranje građanskih inicijativa, zagovaranje pokretanja i osnivanja udruga, građanskih inicijativa te osiguravanja potrebnih uvjeta za njihov rad,
savjetovanje, konzalting u izradi normativnih i strateških dokumenata,
pružanje konzultantskih usluga neprofitnom gospodarskom sektoru i lokalnoj samoupravi te državnim institucijama,
poticanje i pomoć u međusektorskoj suradnji u zajedničkim projektima,
osnivanje i vođenje zaklade za financirane projekata i aktivnosti udruga,
organiziranje i koordinacija interesnog povezivanje udruga i građanskih inicijativa,
razvoj neprofitnog poduzetništva i gospodarskih aktivnosti udruga(u skladu sa zakonom o udrugama),
raditi na poboljšanju kvalitete života kroz organizaciju i osmišljavanje slobodnog vremena djece, mladeži, žena i starijih osoba, održavanjem i provođenjem radionica, tečajeva, tribina, organiziranjem priredbi, koncerata, izložbi i drugih različitih oblika odmora , zabave, rekreacije,
pomagati savjetima stručnih osoba pojedincima i obiteljima u rješavanju svakodnevnih problema
organizirati edukacije ugroženih pojedinaca i skupina,
izrađivati i provoditi programe za djecu i mladež,
osmišljavati aktivnosti na povećanju kompetentnosti članova Udruge,organizirati za članove Udruge seminara i radionica u svrhu potpunijeg ostvarivanja zadaća i ciljeva Udruge,
organizirati, poticati i educirati dragovoljce te popularizirati dragovoljni rad mladih za mlade,
organizirati i provoditi suradnju i razmjenu s udrugama i ustanovama u zemlji i inozemstvu,
surađivati sa stručnjacima, ustanovama, tijelima i službama na poslovima od interesa za Udrugu,
sudjelovati na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sl. koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću Udruge,
organiziranje preventivno edukacijskih programa usmjerenih na djecu, mlade, učenike i njihove obitelji, nastavnike, učitelje, odgajatelje i ostale relevantne subjekte u zajednici s ciljem podizanja svijesti o štetnosti i utjecaju droga i ostalih sredstava ovisnosti uz potrebnu suglasnost nadležnih tijela,
pružanje pomoći građanima Republike Hrvatske kao potrošača u skladu sa hrvatskim zakonodavstvom kroz informiranje, educiranje, organiziranje predavanja i udruživanje u saveze s udrugama istog profila
 
  O nama - Sve