​​​​​​​

 • Pružanje psiho-socijalne pomoći, psihološki i socijalno ugroženim pojedincima i skupinama, stručne pomoći djeci i odraslima s posebnim potrebama uz potrebnu suglasnost nadležnih tijela, stručne pomoći i briga za stare i nemoćne,
 • Promicanje ljudskih prava u RH, te pomoć zaštiti temeljnih ljudskih i građanskih prava zajamčenih Ustavom i zakonom,
 • Zaštita prava potrošača kao temeljnih ljudskih prava,
 • Suradnja i razmjena s istim ili sličnim tuzemnim i inozemnim udrugama i ustanovama,
 • Poticanje i razvoj civilnog društva, povezivanje i suradnja gospodarskog, vladinog i nevladinog sektora u zemlji, regionalno i lokalno,
 • Svi ostali vidovi pomoći sa svrhom poboljšanja kvalitete života i razvoja društva te potpora razvojnim procesima u lokalnoj zajednici,
 • Uvođenje novih modela i novih načina rješavanja problema u području ovisnosti o drogama.

U svrhu ostvarenja ciljeva Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

 • organizirati savjetodavnog rada (grupnog i individualnog),
 • organizirati savjetodavni rad kroz kontakt telefon u oblasti pravne i psihološke pomoći,
 • provoditi programe psiho-socijalne podrške (nakon dobivanja suglasnosti nadležnih tijela),
 • pružati pomoć poradi zaštite temeljnih ljudskih prava i građanskih prava zajamčenih Ustavom i zakonima RH,
 • pružanje stručne pomoći (psiholog, defektolog, socijalni radnik) djeci i odraslima s posebnim potrebama sukladno posebnim propisima,
 • organiziranje i pružanje institucionalne i vaninstitucionalne pomoći starijim osobama,
 • organizirati i provoditi aktivnosti i javna događanja vezana uz informiranje i promociju građanskih prava zajamčenih Ustavom RH,
 • poticanje aktivizma u lokalnoj zajednici, promoviranje građanskih inicijativa, informiranje javnosti, pojedinaca i grupa o mogućnostima udruživanja i stvaranje građanskih inicijativa, zagovaranje pokretanja i osnivanja udruga, građanskih inicijativa te osiguravanja potrebnih uvjeta za njihov rad,
 • savjetovanje, konzalting u izradi normativnih i strateških dokumenata,
 • pružanje konzultantskih usluga neprofitnom gospodarskom sektoru i lokalnoj samoupravi te državnim institucijama,
 • poticanje i pomoć u međusektorskoj suradnji u zajedničkim projektima,
 • osnivanje i vođenje zaklade za financirane projekata i aktivnosti udruga,
 • organiziranje i koordinacija interesnog povezivanje udruga i građanskih inicijativa,
 • razvoj neprofitnog poduzetništva i gospodarskih aktivnosti udruga(u skladu sa zakonom o udrugama),
 • raditi na poboljšanju kvalitete života kroz organizaciju i osmišljavanje slobodnog vremena djece, mladeži, žena i starijih osoba, održavanjem i provođenjem radionica, tečajeva, tribina, organiziranjem priredbi, koncerata, izložbi i drugih različitih oblika odmora , zabave, rekreacije,
 • pomagati savjetima stručnih osoba pojedincima i obiteljima u rješavanju svakodnevnih problema
 • organizirati edukacije ugroženih pojedinaca i skupina,
 • izrađivati i provoditi programe za djecu i mladež,
 • osmišljavati aktivnosti na povećanju kompetentnosti članova Udruge,
 • organizirati za članove Udruge seminara i radionica u svrhu potpunijeg ostvarivanja zadaća i ciljeva Udruge,
 • organizirati, poticati i educirati dragovoljce te popularizirati dragovoljni rad mladih za mlade,
 • organizirati i provoditi suradnju i razmjenu s udrugama i ustanovama u zemlji i inozemstvu,
 • surađivati sa stručnjacima, ustanovama, tijelima i službama na poslovima od interesa za Udrugu,
 • sudjelovati na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sl. koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću Udruge,
 • organiziranje preventivno edukacijskih programa usmjerenih na djecu, mlade, učenike i njihove obitelji, nastavnike, učitelje, odgajatelje i ostale relevantne subjekte u zajednici s ciljem podizanja svijesti o štetnosti i utjecaju droga i ostalih sredstava ovisnosti uz potrebnu suglasnost nadležnih tijela,
 • pružanje pomoći građanima Republike Hrvatske kao potrošača u skladu sa hrvatskim zakonodavstvom kroz informiranje, educiranje, organiziranje predavanja i udruživanje u saveze s udrugama istog profila
 
  O nama - Sve