Naziv projekta: Uključi se - male stvari za velike promjene

Projekt financira: Grad Knin

Cilj projekta: promocija i razvoj volonterizma, organiziranje volonterskih aktivnosti koje su usmjerene na ranjive skupine u društvu; mlade osobe i starije i nemoćne osobe

Ciljne skupine: mladi, starije i nemoćne osobe

Područje provedbe: grad Knin i okolica

Aktivnosti projekta:

-volonterske aktivnosti uređenja prostora i okućnice

-organizacija i provedba ispraćaja i prijevoza maturanata na dan Maturalne zabave

-obilježavanje prigodnih datuma (Međunarodni dan volontera, Dani otvorenih vrata udruga)

 

Uključi se - male stvari za velike promjene - Novosti

UKLJUČI SE - MALE STVARI ZA VELIKA DJELA
Novosti / 22. 01. 2020 - 11:14

UKLJUČI SE - MALE STVARI ZA VELIKA DJELA

U sklopu projekta "Uključi se - male stvari za velika djela" organizirali smo volonterske aktivnosti koje su bile usmjerene na ranjive skupine u društvu: Mlade osobe i starije i nemoćne osobe. Aktivnosti su uključivale: Uređivanje...

 
PROČITAJTE VIŠE