Udruga ZvoniMir - Osnovni podaci

Udruga ZvoniMir - Osnovni podaci

Udruga ZvoniMir osnovana je 2002. godine u Kninu.
Područje djelovanja: Šibensko-kninska županija, Zadarska županija, Ličko-senjska županija i Splitsko-dalmatinska županija
Sjedište Udruge je u Kninu, te Udruga ima ured u Drnišu kao i u Kistanjama.

 
 

Ciljevi Udruge

​​​​​​​

 • Pružanje psiho-socijalne pomoći, psihološki i socijalno ugroženim pojedincima i skupinama, stručne pomoći djeci i odraslima s posebnim potrebama uz potrebnu suglasnost nadležnih tijela, stručne pomoći i briga za stare i nemoćne,
 • Promicanje ljudskih prava u RH, te pomoć zaštiti temeljnih ljudskih i građanskih prava zajamčenih Ustavom i zakonom,
 • Zaštita prava potrošača kao temeljnih ljudskih prava,
 • Suradnja i razmjena s istim ili sličnim tuzemnim i inozemnim udrugama i ustanovama,
 • Poticanje i razvoj civilnog društva, povezivanje i suradnja gospodarskog, vladinog i nevladinog sektora u zemlji, regionalno i lokalno,
 • Svi ostali vidovi pomoći sa svrhom poboljšanja kvalitete života i razvoja društva te potpora razvojnim procesima u lokalnoj zajednici,
 • Uvođenje novih modela i novih načina rješavanja problema u području ovisnosti o drogama.

U svrhu ostvarenja ciljeva Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

 • organizirati savjetodavnog rada (grupnog i individualnog),
 • organizirati savjetodavni rad kroz kontakt telefon u oblasti pravne i psihološke pomoći,
 • provoditi programe psiho-socijalne podrške (nakon dobivanja suglasnosti nadležnih tijela),
 • pružati pomoć poradi zaštite temeljnih ljudskih prava i građanskih prava zajamčenih Ustavom i zakonima RH,
 • pružanje stručne pomoći (psiholog, defektolog, socijalni radnik) djeci i odraslima s posebnim potrebama sukladno posebnim propisima,
 • organiziranje i pružanje institucionalne i vaninstitucionalne pomoći starijim osobama,
 • organizirati i provoditi aktivnosti i javna događanja vezana uz informiranje i promociju građanskih prava zajamčenih Ustavom RH,
 • poticanje aktivizma u lokalnoj zajednici, promoviranje građanskih inicijativa, informiranje javnosti, pojedinaca i grupa o mogućnostima udruživanja i stvaranje građanskih inicijativa, zagovaranje pokretanja i osnivanja udruga, građanskih inicijativa te osiguravanja potrebnih uvjeta za njihov rad,
 • savjetovanje, konzalting u izradi normativnih i strateških dokumenata,
 • pružanje konzultantskih usluga neprofitnom gospodarskom sektoru i lokalnoj samoupravi te državnim institucijama,
 • poticanje i pomoć u međusektorskoj suradnji u zajedničkim projektima,
 • osnivanje i vođenje zaklade za financirane projekata i aktivnosti udruga,
 • organiziranje i koordinacija interesnog povezivanje udruga i građanskih inicijativa,
 • razvoj neprofitnog poduzetništva i gospodarskih aktivnosti udruga(u skladu sa zakonom o udrugama),
 • raditi na poboljšanju kvalitete života kroz organizaciju i osmišljavanje slobodnog vremena djece, mladeži, žena i starijih osoba, održavanjem i provođenjem radionica, tečajeva, tribina, organiziranjem priredbi, koncerata, izložbi i drugih različitih oblika odmora , zabave, rekreacije,
 • pomagati savjetima stručnih osoba pojedincima i obiteljima u rješavanju svakodnevnih problema
 • organizirati edukacije ugroženih pojedinaca i skupina,
 • izrađivati i provoditi programe za djecu i mladež,
 • osmišljavati aktivnosti na povećanju kompetentnosti članova Udruge,
 • organizirati za članove Udruge seminara i radionica u svrhu potpunijeg ostvarivanja zadaća i ciljeva Udruge,
 • organizirati, poticati i educirati dragovoljce te popularizirati dragovoljni rad mladih za mlade,
 • organizirati i provoditi suradnju i razmjenu s udrugama i ustanovama u zemlji i inozemstvu,
 • surađivati sa stručnjacima, ustanovama, tijelima i službama na poslovima od interesa za Udrugu,
 • sudjelovati na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sl. koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću Udruge,
 • organiziranje preventivno edukacijskih programa usmjerenih na djecu, mlade, učenike i njihove obitelji, nastavnike, učitelje, odgajatelje i ostale relevantne subjekte u zajednici s ciljem podizanja svijesti o štetnosti i utjecaju droga i ostalih sredstava ovisnosti uz potrebnu suglasnost nadležnih tijela,
 • pružanje pomoći građanima Republike Hrvatske kao potrošača u skladu sa hrvatskim zakonodavstvom kroz informiranje, educiranje, organiziranje predavanja i udruživanje u saveze s udrugama istog profila
 
 

Djelatnosti Udruge


U svrhu provođenja navedenih programa udruga, sukladno Statutu udruge (članak 8.), djeluje u sljedećim područjima:

 • demokratska politička kultura
 • ljudska prava
 • međunarodna suradnja
 • obrazovanje, znanost i istraživanje
 • održivi razvoj
 • socijalna djelatnost
 • zaštita zdravlja
 
 

Vizija/Misija

​​​​​​​
 • Društvo blagostanja, zadovoljnih, ravnopravnih ljudi odgovornih prema sebi, drugima i svom okruženju, koji se međusobno pomažu i razumiju prihvaćajući i poštujući različitosti. To je društvo koje poštuje pojedinca u kojem se promiče mir i nenasilje i koje se razvija u neprekidnom učećem procesu poštujući principe održivog razvoja.

 • Udruga ZvoniMir je usmjerena ka promicanju i zaštiti ljudskih prava, posredovanju između korisnika i lokalnih / državnih institucija, pružanju pravne i psihosocijalne podrške, te pružanje podrške socijalnom uključivanju najugroženijih kategorija stanovništva, razvijanju volonterizma i civilnog društva.
 • Rad udruge se odvija na području cijele Hrvatske sa fokusom na Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Ličko-senjsku i Zadarsku županiju.
 • Osnovne vrijednosti koje promičemo su odgovornost, ravnopravnost, poštivanje različitosti, empatičnost, kvaliteta usluga.
 
 

Suradnici /partneri

​​​​​​​

 • Centar za građanske inicijative Poreč (Istarska županija)
 • Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN (Požeško-slavonska županija i Bjelovarsko – bilogorska županija)
 • Centar za socijalnu skrb Drniš
 • Centar za socijalnu skrb Knin
 • Centar za socijalnu skrb Šibenik
 • DEŠA Dubrovnik
 • Eko Zadar
 • Ekološka udruga Krka Knin
 • Grad Drniš
 • Grad Knin
 • Grad Skradin
 • Gradska knjižnica Zadar
 • Gradsko društvo Crvenog križa Knin
 • Hrvatska mreža za ruralni razvoj
 •  HZZ
 • Informativno pravni centar (Brodsko-posavska županija)
 • LAG Krka
 • LAG Una
 • Matica d.o.o Knin
 •  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 •  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 •  Ministarstvo pravosuđa
 •  Nacionalna zaklada za razvoj civilnog durštva
 •  Nacionalni park Krka
 • ODRAZ
 • Općina Biskupija
 • Općina Ervenik
 • Općina Kistanje
 • Osnovna škola A. M. Petropoljskog Drniš
 • Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin
 • Policijska uprava Šibensko – kninske županije
 • Policijska postaja Knin
 • S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja (Virovitičko – podravska županija)
 • Socijalna zadruga Zvonimir
 • SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje (Krapinsko-zagorska županija)
 • Udruga Domine – Split
 • Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava (Koprivničko-križevačka županija i Bjelovarsko-bilogorska županija)
 • Udruga MI
 • Udruga Mladi u EU
 • Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (Varaždinska i Međimurska županija)
 • Veleučilište Marko Marulić Knin
 • Ženska grupa Korak Karlovac (Karlovačka županija i Ličko-senjska županija)
 • Ženska soba – centar za seksualna prava
 • Županija Šibensko-kninska
 • Županijski sud Šibenik
 • Županijski sud Zadar
 
 

Donatori

​​​​​​​

 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
 • Ministarstvo pravosuđa
 • Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Ministarstvo kulture
 • Županija Šibensko-kninska
 • Grad Knin
 • Grad Drniš
 • Općina Biskupija
 • Općina Kistanje
 • JU „Nacionalni park Krka“
 • Ured za udruge
 • Ured za ravnopravnost spolova
 • ACI d.d.
 • ARC
 • UNHCR
 • OSCE
 • UNDP
 • Svjetska banka
 • AED
 • Veleposlanstvo kraljevine Nizozemske
 • Veleposlanstvo Australije
 • Veleposlanstvo SAD-a

Svakako treba spomenuti građane, medije i sve ostale koji podupiru rad udruge kroz volontersko sudjelovanje.