Narativni i financijski izvještaj za 2023. godinu
Izvještaji / 20. 03. 2024 - 10:44

Narativni i financijski izvještaj za 2023. godinu

Niže možete preuzeti narativni i financijski izvještaj udruge ZvoniMir za 2023. godinu.

 
PROČITAJTE VIŠE
 

Izvještaj o uvidu u GFI za 2022. godinu
Izvještaji / 18. 05. 2023 - 2:21

Izvještaj o uvidu u GFI za 2022. godinu

Izvještaj neovisnog revizora o uvidu u GFI za 2022. godinu za Udrugu ZvoniMir možete preuzeti niže u dokumentu

 
PROČITAJTE VIŠE
 

Godišnji narativni i financijski izvještaj za 2022. godinu
Izvještaji / 16. 03. 2023 - 12:18

Godišnji narativni i financijski izvještaj za 2022. godinu

Niže možete preuzeti narativni i financijski izvještaj udruge ZvoniMir za 2022. godinu.

 
PROČITAJTE VIŠE
 

Izvještaj o uvidu u GFI za 2021. godinu
Izvještaji / 21. 06. 2022 - 9:49

Izvještaj o uvidu u GFI za 2021. godinu

Izvještaj neovisnog revizora o uvidu u GFI za 2021. godinu za Udrugu ZvoniMir možete preuzeti niže u dokumentu

 
PROČITAJTE VIŠE
 

 

Izvješće o Uvidu u GFI 2020
Izvještaji / 14. 06. 2021 - 12:10

Izvješće o Uvidu u GFI 2020

Izvještaj Udruge ZvoniMir u GFI 2020 možete preuzeti niže.

 
PROČITAJTE VIŠE