Socijalna djelatnost:

 

socijalna pomoć i podrška (socijalna pomoć i podrška starijim osobama, osobama s invaliditetom, pomoć i podrška djeci i mladima, nezaposlenima, obitelji, žrtvama obiteljskog nasilja)
socijalne usluge (savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška,  prevencija nasilja i ovisnosti, skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi, organiziranje slobodnih aktivnosti, poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih osoba
humanitarna pomoć

 

 Ljudska prava:

 

pravo na pristup informacijama 

pravo na zaštitu osobnih podataka

 suzbijanje i zaštita od diskriminacije (ravnopravnost spolova, zaštita obitelji, zaštita prava djece, zaštita prava osoba starije životne dobi)
zaštita prava potrošača

zaštita prava nacionalne manjine 

 

Održivi razvoj:

 

razvoj ruralnih područja (edukacija za održivi razvoj ruralnih područja, planiranje razvoja ruralnih područja

 

Zaštita zdravlja:

 

preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja, prevencija i suzbijanje ovisnosti

 

Demokratska politička kultura:

 

obrazovanje za demokratsko građanstvo

promicanje nenasilja i izgradnja mira

 prevencija nasilja (prevencija nasilja među djecom, mladima i u obitelji) 

volonterstvo (primicanje i razvoj volonterstva)

promicanje društvene solidarnosti

organiziranje i provedba arbitražnih postupaka i postupaka mirenja 

promicanje dobrog upravljanja

suzbijanje korupcije

 poticanje participativne demokracije / sudjelovanja građana u odlučivanju
praćenje javnih politika i javno zagovaranje 
razvoj civilnog društva 
razvoj lokalne zajednice 
javno informiranje i mediji (promicanje medijske pismenosti) 

 

Gospodarstvo:

 

socijalno poduzetništvo (promicanje razvoja socijalnog poduzetništva)
 strukovne udruge u gospodarstvu

 

Kultura i umjetnost: 

 

medijska kultura

 

Međunarodna suradnja:

 

razvojna suradnja (demokratska tranzicija, ljudska prava, obrazovanje, ravnopravnost spolova, unapređenje zdravlja),
 međunarodna prijateljstva

 

Obrazovanje, znanost i istraživanje: 

 

odgoj i obrazovanje (razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture, odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava)
 
Prethodna objava
  Ciljevi Udruge
Sljedeća objava
Vizija/Misija  
  O nama - Sve