Društvo blagostanja, zadovoljnih, ravnopravnih ljudi odgovornih prema sebi, drugima i svom okruženju, koji se međusobno pomažu i razumiju prihvaćajući i poštujući različitosti. To je društvo koje poštuje pojedinca u kojem se promiče mir i nenasilje i koje se razvija u neprekidnom učećem procesu poštujući principe održivog razvoja.
Udruga ZvoniMir je usmjerena ka promicanju i zaštiti ljudskih prava, posredovanju između korisnika i lokalnih / državnih institucija, pružanju pravne i psihosocijalne podrške, te pružanje podrške socijalnom uključivanju najugroženijih kategorija stanovništva, razvijanju volonterizma i civilnog društva.
Rad udruge se odvija na području cijele Hrvatske sa fokusom na Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Ličko-senjsku i Zadarsku županiju.
Osnovne vrijednosti koje promičemo su odgovornost, ravnopravnost, poštivanje različitosti, empatičnost, kvaliteta usluga.
 
Prethodna objava
  Djelatnosti Udruge
Sljedeća objava
Suradnici /partneri  
  O nama - Sve