Naziv projekta: „Podrškom do sigurnosti“

Partneri: Centar za socijalnu skrb Knin i Grad Knin

Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Razdoblje provedbe: od 06./2017. do 05./2020. 

Cilj projekta je osigurati dostupnost usluga socijalno osjetljivim skupinama u ruralnim područjima te im kroz rad Savjetovališta udruge osigurati stručnu psihosocijalnu, psihološku, pravnu i administrativnu podršku i time osigurati bolju kvalitetu življenja i smanjenje njihove socijalne isključenosti.

Aktivnosti projekta usmjerene su na socijalno osjetljive skupine: žene žrtve obiteljskog nasilja, počinitelje nasilja u obitelji i starije i nemoćne osobe. Ženama žrtvama obiteljskog nasilja pruža se podrška kroz socijalno i psihološko savjetovanje, individualni i grupni rad, te se osigurava pravna, emocionalna i administrativna podrška i savjetovanje. Počiniteljima nasilja u obitelji pruža se mogućnost sudjelovanja u psihosocijalnom individualnom i /ili grupnom tretmanu koji vodi psiholog licenciran od strane nadležnog ministarstva za ovu vrstu tretmana. Starijim i nemoćnim osobama osigurana je administrativna i pravna podrška u rješavanju statusnih, potrošačkih i drugih pitanja. 

U okviru projekta registrirano je Savjetovalište za žene žrtve obiteljskog nasilja.

 

Podrškom do sigurnosti - Novosti

Podrškom do sigurnosti III 2023.-2026.
Novosti / 05. 06. 2023 - 1:26

Podrškom do sigurnosti III 2023.-2026.

ZvoniMir nastavlja provoditi aktivnosti podrške i socijalnog uključivanja žrtava nasilja, ciljane skupine korisnika – žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja. Aktivnosti su dio novog trogodišnjeg programa „Podrškom do...

 
PROČITAJTE VIŠE
 

U cilju razmjene iskustava organiziran posjet u udruzi Deša u Dubrovniku
Novosti / 07. 07. 2021 - 9:59

U cilju razmjene iskustava organiziran posjet u udruzi Deša u Dubrovniku

Sudjelovali smo u posjeti udruzi Deša u Dubrovniku kao primjeru dobre prakse u cilju razmjene iskustava Savjetovališta za pružanje podrške žrtvama obiteljskog nasilja. Predstavljeni su nam konkretni primjeri angažmana žena žrtava...

 
PROČITAJTE VIŠE
 

OBAVIJEST ZA KORISNIKE UDRUGE ZVONIMIR
Novosti / 29. 05. 2020 - 2:37

OBAVIJEST ZA KORISNIKE UDRUGE ZVONIMIR

Udruga ZvoniMir od 01. lipnja 2020. godine počinje sa direktnim radom sa svojim korisnicima. Kao što znate, slijedom situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 jedno vrijeme smo rad organizirali od kuće i iz ureda ali bez direktnog rada...

 
PROČITAJTE VIŠE
 

Obavijest korisnicima o radu Savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji te žrtve i svjedoke kaznenih djela
Novosti / 02. 04. 2020 - 11:14

Obavijest korisnicima o radu Savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji te žrtve i svjedoke kaznenih djela

U skladu sa nastalom situacijom pandemije korona virusa u Hrvatskoj i mjerama opreza koje je propisao Nacionalni stožer civilne zaštite, udruga ZvoniMir će rad sa strankama, do daljnjeg, obavljati putem telefona i elektroničke...

 
PROČITAJTE VIŠE
 

Projekt “Podrškom do sigurnosti”
Projekti / 24. 02. 2018 - 11:47

Projekt “Podrškom do sigurnosti”

U suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku „ZvoniMir“ provodi projekt „Podrškom do sigurnosti“. Aktivnosti projekta usmjerene su na socijalno osjetljive skupine i to žene žrtve obiteljskog...

 
PROČITAJTE VIŠE