Mjere opreza i zaštitne mjere
Novosti / 25. 11. 2022 - 11:18

U sklopu projekta „Korak hrabrosti III“ 21.11.2022. g. u vijećnici Šibensko – kninske županije u Šibeniku održana je edukacija za članove Županijskog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Na temu edukacije „Mjere opreza i zaštitne mjere“ govorila je Branka Žigante Mašić, umirovljena sutkinja Visokog prekršajnog suda RH.

Nasilje u obitelji je pojava koja zahtjeva međusektorsku suradnju vladinih i nevladinih organizacija, a za zaštitu žrtvi je predviđen niz zakonskih mjera koje na izravan ili neizravan način štite žrtvu obiteljskog nasilja. Štite li mjere opreza žrtvu od daljnjeg nasilja, jesu li dostatna zaštita za žrtvu i koje su poteškoće u provođenju istih bile su teme edukacije. Provođenje mjera zaštite predviđenih Kaznenim zakonom i zaštitnih mjera predviđenih Prekršajnim zakonom i Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji u praksi zahtjeva izvrsnu međusektorsku pravovremenu suradnju u svrhu zaštite žrtve, ali i sprječavanja kršenja pripadajućih prava okrivljene osobe.

Edukaciji su prisustvovali predstavnici Općinskog suda u Šibeniku, Županijskog državnog odvjetništva u Šibeniku, Policijske uprave Šibensko – kninske i pripadajućih policijskih postaja Knin, Šibenik, Vodice, Centra za socijalnu skrb Šibenik, Centra za socijalnu skrb Knin i zamjenica župana Šibensko-kninske županije.

Zahvaljujemo sudionicima edukacije na konstruktivnoj raspravi i razmjeni primjera prakse u svrhu olakšavanja budućeg rada. Zahvaljujemo Branki Žigante Mašić na tumačenju zakonskih normi kroz konkretne primjere prakse.

Projekt je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

 
 
 
  Novosti - Sve