.

Naziv projekta: "Zaželi joj zapošljavanje!"

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Šibenik; Centar za socijalnu skrb Knin

Projekt je sufinancirala: Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Cilj projekta: osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada kroz posao pružanja njege starijim i nemoćnim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Područje provedbe projektnih aktivnosti: gradovi: Knin, Drniš, Skradin; općine: Biskupija, Kistanje i Ervenik

Period provedbe: 03./2018. do 09./2020.

Ciljni korisnici projekta: nezaposlene žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada s najviše završenom srednjom stručnom spremom, s posebnim naglaskom na žene starije od 50 godina, žrtve obiteljskog nasilja, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici projekta: starije i nemoćne osobe i osobe u nepovoljnom položaju

Kroz projekt je zaposleno: 40 žena na poslovima pružanja njege krajnjim korisnicima i 5 osoba koji čine projektni tim

Aktivnosti projekta:

- zapošljavanje žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici

- obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

- osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti)

 

Zaželi joj zapošljavanje! - Novosti

Dodjela diploma i obuće
Projekti / 23. 07. 2019 - 1:30

Dodjela diploma i obuće

U sklopu projekta „Zaželi joj zapošljavanje!“ zaposlenim ženama koje su uključene u provedbu projektnih aktivnosti omogućeno je povećanje znanja i vještina kroz dodatno obrazovanje i osposobljavanje putem verificiranih programa...

 
PROČITAJTE VIŠE
 

Objava za javnost / medije
Projekti / 10. 08. 2018 - 1:02

Objava za javnost / medije

„ZAŽELI JOJ ZAPOŠLJAVANJE!“ OBJAVA ZA JAVNOST / MEDIJE Udruga ZvoniMir je održala javno predstavljanje aktivnosti projekta pod nazivom Zaželi joj zapošljavanje! koji je uz posredništvo Ministarstva rada i mirovinskog sustava u...

 
PROČITAJTE VIŠE
 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Projekti / 14. 06. 2018 - 12:59

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Na osnovu rezultata pregleda i ocjene Ponuda, a u skladu sa Dokumentacijom za nadmetanje, predsjednica Udruge ZvoniMir, Domagojeva 12, 22300 Knin (u daljnjem tekstu Naručitelj) dana 14.06.2018 donosi O D L U K U o odabiru najpovoljnije...

 
PROČITAJTE VIŠE
 

Javni natječaj – “Zaželi joj zapošljavanje”
Novosti / 24. 05. 2018 - 12:54

Javni natječaj – “Zaželi joj zapošljavanje”

Br. ugovora UP.02.1.1.05.0106 Udruga ZvoniMir Domagojeva 12, 22300 Knin, OIB 51187620402 zvonimir@zvonimir.hr; www.zvonimir.hr   Udruga ZvoniMir u sklopu provođenja projekta „Zaželi joj zapošljavanje!“ dana...

 
PROČITAJTE VIŠE
 

“Zaželi joj zapošljavanje!“ – program zapošljavanja žena
Projekti / 29. 03. 2018 - 12:43

“Zaželi joj zapošljavanje!“ – program zapošljavanja žena

Udruga ZvoniMir u suradnji sa udrugama na području Republike Hrvatske i podršku od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava radi provodbu programa “ZAŽELI – program zapošljavanja žena. Projekt „Zaželi – program...

 
PROČITAJTE VIŠE
 

Udruga ZVONIMIR zapošljava!
Novosti / 24. 02. 2018 - 11:44

Udruga ZVONIMIR zapošljava!

Udruga ZvoniMir zapošljava! U sklopu trogodišnjeg programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ tražimo osobu koja bi radila na info pultu u Županijskom sudu u Šibeniku. Rad na info pultu se sastoji od...

 
PROČITAJTE VIŠE