.

Naziv projekta: "Zaželi joj zapošljavanje!"

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Šibenik; Centar za socijalnu skrb Knin

Projekt je sufinancirala: Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Cilj projekta: osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada kroz posao pružanja njege starijim i nemoćnim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Područje provedbe projektnih aktivnosti: gradovi: Knin, Drniš, Skradin; općine: Biskupija, Kistanje i Ervenik

Period provedbe: 03./2018. do 09./2020.

Ciljni korisnici projekta: nezaposlene žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada s najviše završenom srednjom stručnom spremom, s posebnim naglaskom na žene starije od 50 godina, žrtve obiteljskog nasilja, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici projekta: starije i nemoćne osobe i osobe u nepovoljnom položaju

Kroz projekt je zaposleno: 40 žena na poslovima pružanja njege krajnjim korisnicima i 5 osoba koji čine projektni tim

Aktivnosti projekta:

- zapošljavanje žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici

- obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

- osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti)

 

Zaželi joj zapošljavanje! - Novosti

Potpisan ugovor za “Zaželi joj zapošljavanje II”
Novosti / 12. 01. 2021 - 1:49

Potpisan ugovor za “Zaželi joj zapošljavanje II”

  Udruga ZvoniMir potpisala je ugovor za "Zaželi joj zapošljavanje" u sklopu projekta pod nazivom "Zaželi 2". Cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 180 krajnjih korisnika što će...

 
PROČITAJTE VIŠE
 

Uspješno završavamo projekt Zaželi joj zapošljavanje!
Novosti / 01. 09. 2020 - 9:16

Uspješno završavamo projekt Zaželi joj zapošljavanje!

Projekt „Zaželi joj zapošljavanje!“ u vrijednosti od 6.846,561,18 kuna i trajanju od 30 mjeseci u potpunosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Radi se o projektu kojem je svrha poticanje zapošljavanja osoba u...

 
PROČITAJTE VIŠE
 

Završna konferencija projekta Zaželi joj zapošljavanje!
Novosti / 26. 08. 2020 - 11:13

Završna konferencija projekta Zaželi joj zapošljavanje!

Povodom završetka projekta "Zaželi joj zapošljavanje!" održana je završna konferencija uz prezentaciju projekta u cijelosti i svečanim ručkom na samom kraju. Ovaj projekt trajao je dvije i pol godine, a ovim putem zahvaljujemo se...

 
PROČITAJTE VIŠE
 

Dodjela diploma i obuće
Projekti / 23. 07. 2019 - 1:30

Dodjela diploma i obuće

U sklopu projekta „Zaželi joj zapošljavanje!“ zaposlenim ženama koje su uključene u provedbu projektnih aktivnosti omogućeno je povećanje znanja i vještina kroz dodatno obrazovanje i osposobljavanje putem verificiranih programa...

 
PROČITAJTE VIŠE
 

Objava za javnost / medije
Projekti / 10. 08. 2018 - 1:02

Objava za javnost / medije

„ZAŽELI JOJ ZAPOŠLJAVANJE!“ OBJAVA ZA JAVNOST / MEDIJE Udruga ZvoniMir je održala javno predstavljanje aktivnosti projekta pod nazivom Zaželi joj zapošljavanje! koji je uz posredništvo Ministarstva rada i mirovinskog sustava u...

 
PROČITAJTE VIŠE
 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Projekti / 14. 06. 2018 - 12:59

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Na osnovu rezultata pregleda i ocjene Ponuda, a u skladu sa Dokumentacijom za nadmetanje, predsjednica Udruge ZvoniMir, Domagojeva 12, 22300 Knin (u daljnjem tekstu Naručitelj) dana 14.06.2018 donosi O D L U K U o odabiru najpovoljnije...

 
PROČITAJTE VIŠE