OBILJEŽAVANJE DANA TRAPERA #denimday
Novosti / 22. 04. 2024 - 1:39

Zadnje srijede u travnju diljem svijeta oblače se traperice, a sve kako bi se iskazala podršku žrtvama seksualnog nasilja te podigla svijest o postojanju više oblika nasilničkog ponašanja. Jedna od poruka je i iskazivanje podrške protiv  okrivljavanja žrtava seksualnog nasilja.

Traperice se na ovaj dan nose zbog talijanskog slučaja iz 1992. godine u kojem je žrtva silovanja okrivljena za silovanje, i to zbog uskih traperica koje je tada nosila. Tinejdžerica je ispričala da ju je 45-godišnji instruktor vožnje odvezao u izolirano područje, prisilio da izađe iz vozila, skinuo traperice i silovao ju.

Iako je silovatelj osuđen, Vrhovni sud je 1998. godine ukinuo presudu “zbog traperica”. U objašnjenju stoji kako su bile toliko uske da je i sama žrtva morala pomoći počinitelju u skidanju te je time i sama sudjelovala u silovanju. Od tada pa do danas, u svijetu se svake godine obilježava Dan trapera.

Seksualno nasilje je čin moći i kontrole koji je iskazan na seksualan način, koji je neželjen, za koji nije dan pristanak ili nije dan slobodno i svjesno. Čin može biti vizualan, verbalan i/ili fizički, koji je osoba doživjela (tijekom ili kasnije) kao prijetnju, poniženje, povredu i/ili napad. Može, ali ne mora, uključivati prijetnju, prinudu i/ili prisilu. (Mamula i Popadić, 2018.)

Pristanak je ključan element seksualne aktivnosti. Mora biti dan slobodno, svjesno, informiran, samo „da“ znači „da“. Dobna granica za pristanak na seksualni odnos u RH je 15 godina.

Seksualna prisila javlja se kada netko prisiljava ili pokuša prisiliti drugu osobu da stupi u seksualnu aktivnost protiv njezine/njegove volje:

  • Nagovaranje
  • Ucjene
  • Psihološko zastrašivanje
  • Prijetnje (npr. fizičkom silom)
  • Fizička sila

Seksualno nasilje pojavljuje se u čitavom nizu oblika. Neki od njih su više prepoznati i o njima se češće govori ili izvještava u medijima, dok neki „prolaze“ neprimjetno, kao nešto što je uobičajeno i gotovo normalno i prihvatljivo (Mamula, 2018.).

Seksualno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobi, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Seksualno zlostavljanje/bludne radnje je široka kategorija koja uključuje različite oblike seksualnog nasilja koji ne ulaze u kategoriju silovanja prema zakonskoj legislativi. Primjerice neželjeni/prisilni dodiri tijela, dodirivanje intimnih dijelova tijela, prisiljavanje na masturbaciju (gledanje masturbacije, masturbaciju počinitelja ili sebe dok počinitelj gleda).

Na jedno prijavljeno silovanje dolazi 15 do 20 neprijavljenih, iz čega proizlazi da je ovdje velika tamna brojka.  

Žene su u više od 90% slučajeva žrtva, a isto vrijedi i kod seksualnog zlostavljanja djece. Djevojčice i djevojke su mete u 90% slučajeva.

Premda po žrtvu, njezinu obitelj, ali i društvo ima teške posljedice, seksualno nasilje i dalje je obavijeno velom šutnje, predrasuda, stigmatizacije i rijetko se sankcionira.

Žrtve nikada ne mogu biti krive, odgovornost je uvijek na počinitelju!

Nasilje se ne može ničim opravdati!

Žrtvama seksualnog nasilja potrebna je podrška bez osuđivanja!

 
  Novosti - Sve