ONLINE KAMPANJA: Nasilje nad roditeljima
Novosti / 13. 05. 2024 - 1:22

ONLINE KAMPANJA: Nasilje nad roditeljima

Ne tako davno nasilje nad roditeljima se smatralo isključivo privatnim problemom. Iako danas opće prihvaćene norme ljudskih prava nalažu da to nikako nije privatni problem, nažalost će društvo još uvijek zazirati od prijave nasilja...

 
PROČITAJTE VIŠE
 

ONLINE KAMPANJA: PRISILNA KONTROLA
Novosti / 09. 04. 2024 - 12:13

ONLINE KAMPANJA: PRISILNA KONTROLA

Prisilna kontrola je model planskog, sustavnog i dugotrajnog emocionalnog, psihičkog i ekonomskog zlostavljanja, koje može uključiti tjelesne napade i ubojstva, a žrtvu pretvariti u taoca takvog partnera. Isto tako, prisilna kontrola se...

 
PROČITAJTE VIŠE
 

Održana međuresorna edukacija na temu “Psihijatrijsko vještačenje žrtve u teoriji i praksi”
Novosti / 08. 04. 2024 - 11:12

Održana međuresorna edukacija na temu “Psihijatrijsko vještačenje žrtve u teoriji i praksi”

Dana 5. travnja 2024. godine u Zadru smo održali međuresornu edukaciju na temu „Psihijatrijsko vještačenje žrtve u teoriji i praksi“. Gost predavač bio je izv. prof. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med., forenzički psihijatar,...

 
PROČITAJTE VIŠE
 

Održana međuresorna edukacija na temu rodno uvjetovanog nasilja
Novosti / 16. 02. 2024 - 12:30

Održana međuresorna edukacija na temu rodno uvjetovanog nasilja

Dana 14.2.2024. godine u Šibeniku smo održali međuresornu edukaciju na temu Rodno uvjetovanog nasilja. Gošća predavačica je bila Lana Bobić, teologinja, feministkinja i aktivistkinja. Edukaciji su prisustvovali predstavnici...

 
PROČITAJTE VIŠE
 

ONLINE KAMPANJA: ELEKTRONIČKO NASILJE
Novosti / 31. 01. 2024 - 9:42

ONLINE KAMPANJA: ELEKTRONIČKO NASILJE

Digitalno doba olakšalo je svakodnevni život, ali nas također učinilo izloženijima elektroničkom nasilju. Nasilje na internetu najčešće predstavlja zlostavljanje korištenjem digitalnih tehnologija kao što su društvene mreže....

 
PROČITAJTE VIŠE
 

Tajni kupac u prosincu 2023
Novosti / 15. 01. 2024 - 9:53

Tajni kupac u prosincu 2023

Prosinac je zadnji mjesec provedbe projekta Tajni kupac kroz koji smo nastavili promatrati tijek kretanja roba i usluga na našem području odnosno na području Splitsko – dalmatinske, Šibensko – kninske i Zadarske županije. Kao i do...

 
PROČITAJTE VIŠE