Javni natječaj – “Zaželi joj zapošljavanje”
Novosti / 24. 05. 2018 - 12:54

Br. ugovora UP.02.1.1.05.0106

Udruga ZvoniMir

Domagojeva 12, 22300 Knin, OIB 51187620402

zvonimir@zvonimir.hr; www.zvonimir.hr

 

Udruga ZvoniMir

u sklopu provođenja projekta „Zaželi joj zapošljavanje!“

dana 23.05.2018. objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za

NABAVU KUĆANSKIH I OSOBNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA

S NAMJEROM SKLAPANJA UGOVORA O NABAVI ROBA

Evidencijski broj nabave: 02.1.1.05.0106-1

Predmet nabave su kućanske i osobne higijenske potrepštine u sklopu projekta „Zaželi joj zapošljavanje!“ sukladno Postupcima nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.05.0106 u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“ (Broj poziva: UP.02.1.1.05)

Dokumentacija za nadmetanje s prilozima:

 

Preuzmite dokument:

Don - dokumentacija za nadmetanje(489.54 KB)
Oon - obavijest o nabavi(375.09 KB)
Prilog i - ponudbeni list(164.86 KB)
Prilog ii - izjava o nepostojanju razloga iskljucenja(163.84 KB)
Prilog iii - trotkovnik(117.29 KB)
Prilog iv-tehnicke specifikacije(167.98 KB)
Prilog v - izjava o prihvacanju uvjeta(161.97 KB)
Prilog vi - prijedlog ugovora o nabavi roba(172.75 KB)
Prilog vii - oznaka s logom za paket(303.38 KB)
 
  Novosti - Sve