Mrežom podrške i osnaživanjem pojedinaca do zajednice bez žrtava kaznenih djela
Projekti / 08. 02. 2018 - 11:25

Prvi put u projektno druženje sa Ministarstvom pravosuđa

Udruga ZvoniMir je i udruga koja se svojim mandatom bavi i promocijom i zaštitom ljudskih prava te je u tu svrhu i osmislila projekt pod nazivom Mrežom podrške i osnaživanjem pojedinaca do zajednice bez žrtava kaznenih djela. Ovaj projekt koji financira Ministarstvo pravosuđa će udruga ZvoniMir provoditi na području Šibensko – kninske županije u partnerstvu sa udrugom mladih Mladi u EU iz Šibenika. Cilj projekta je pružanje što kvalitetnije podrške žrtvama kaznenih djela te ih upućivati u prava koja imaju prema Kaznenom zakonu i Direktivi 2012/29 EU. Udruga ZvoniMir je jedna od pet organizacija civilnog društva koja će provoditi ovakve i slične projekte u Republici Hrvatskoj. Projekt smo započeli sa kolegama iz drugih organizacija na specijaliziranoj edukaciji u Donjoj Stubici od 26. – 28. siječnja 2017.g , a koju je organizirala Ženska soba – Centar za seksualna prava. Na ovoj edukaciji smo se upoznali i sa predstavnicima Ministarstva pravosuđa odnosno Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela s kojima ćemo blisko surađivati na provedbi projektnih aktivnosti.

Nešto više o radionici se može pogledati stranicama Ministarstva pravosuđa https://pravosudje.gov.hr/vijesti/projekti-udruga-usmjerenih-na-osiguravanje-pruzanja-podrske-zrtvama-i-svjedocima/14205

Slijedeći korak u provedbi projekta je edukacija volontera koja će se održati u organizaciji udruge ZvoniMir tijekom druge polovine veljače.

 
  Projekti - Sve