Podrška se nastavlja
Podrška žrtvama i svje. / 01. 03. 2019 - 1:04

Uz financijsku potporu Ministarstva pravosuđa već treću godinu pružamo pomoć i podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršajnih djela obiteljskog nasilja u Šibensko-kninskoj županiji.
Drugu godinu provedbe programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” započeli smo dvodnevnom tematskom edukacijom za OCD-e koji se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela, a nakon edukacije održan je prvi ovogodišnji partnerski sastanak.

Imali smo sreću sudjelovati na edukaciji koju su vodile: sutkinja Visokog prekršajnog suda Branka Žigante Živković, redovna predavačica sa Policijske akademije Suzana Kikić, voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela Županijskog suda Zagreb Ana Ergović Kuzmanović, tim Ženske sobe – centar za seksualna prava; voditeljica Ženske sobe Maja Mamula, psihologinja Senka Sekulić Rebić, pravnica Anamaria Drožđan – Kranjčec, socijalna pedagoginja Antonija Hojt Ilić te psihologinja Jasna Belamarić iz tvrtke Rast i Razvoj.

Edukacijom su obuhvaćene sljedeće teme:

  • Pojedinačna procjena potreba žrtvama kaznenih djela sukladno nacionalnim i europskim regulativama
  • Uloga OCD-a u pojedinačnoj procjeni
  • Novi Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
  • Istanbulska konvencija – što nam donosi, izazovi u implementaciji i predstojeći koraci
  • Zaštita žrtava neprijavljenih kaznenih djela
  • Komunikacijske vještine kao preduvjet pružanja pomoći i podrške; predavanja i vježbe
  • Interakcija i način komuniciranja u okviru državnih službi

Nakon edukacije održao se prvi ovogodišnji sastanak partnerskih organizacija u okviru kojeg smo evaluirali prvu godinu provedbe programa i napravili plan aktivnosti za drugu godinu, a o rezultatima evaluacije i provedbe projekta prve godine ćemo uskoro obavijestiti javnost.

Podrška se nastavlja
 
  Podrška žrtvama i svjedocima - Sve