EDUKACIJA I PARTNERSKI SASTANAK U OKVIRU PROGRAMA “MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA”
Podrška žrtvama i svje. / 28. 03. 2019 - 1:10

U okviru programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ održat će se dvodnevna edukacija 01. i 02. travnja 2019. godine u Zagrebu za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i žrtvama prekršajnog obiteljskog nasilja.

Edukaciju organizira Ženska soba – Centar za seksualna prava, a sudjelovati će zaposlenici i volonteri 10 organizacija koje su partneri u provedbi programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.

Kroz tematsku edukaciju bit će obrađene sljedeće teme: pravila pružanja psihološkog i pravnog savjetovanja, pravni i praktični aspekti podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela,  postupanje u kriznim situacijama – osiguravanje psihofizičke zaštite žrtava i svjedoka/inja, zaštita osobnih podataka žrtava i svjedoka/inja kaznenih djela, pružanje pomoći i podrške posebno ranjivim žrtvama i svjedocima: osobe s invaliditetom i osobe s psihičkim poteškoćama, sindrom profesionalnog sagorijevanja – nošenje sa stresom i mehanizmi zaštite, rad na SOS telefonu i specifičnosti u tom radu i primjeri iz prakse i rad na konkretnim slučajevima.

U Ministarstvu pravosuđa 03. travnja 2019. godine održat će se drugi partnerski sastanak u drugoj godini provedbe programa.

 
  Podrška žrtvama i svjedocima - Sve