ODRŽANA EDUKACIJA U OKVIRU PROGRAMA “MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA”
Podrška žrtvama i svje. / 04. 04. 2019 - 12:05

01. i 02.04 2019. udruga ZvoniMir je sudjelovala na dvodnevnoj edukaciji za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i žrtvama prekršajnog obiteljskog nasilja.

Teme edukacije birali su predstavnici partnerskih organizacija, a predavanja su održali vrlo stručni predavači i predstavnici važnih institucija: Maja Mamula, psihologinja, koordinatorica Ženske sobe, Senka Sekulić Rebić, psihologinja, Suzana Kikić, Policijska akademija, Anka Slošnjak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Jasna Belamarić, psihologinja, Andrea Kovač, Gong, Zdenka Pantić, profesorica psihologije i sociologije, Željka Barić, ravnateljica Doma Duga – Zagreb.

Kroz tematsku edukaciju obrađene sljedeće teme: pravila pružanja psihološkog i pravnog savjetovanja, pravni i praktični aspekti podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela,  postupanje u kriznim situacijama – osiguravanje psihofizičke zaštite žrtava i svjedoka/inja, zaštita osobnih podataka žrtava i svjedoka/inja kaznenih djela, pružanje pomoći i podrške posebno ranjivim žrtvama i svjedocima: osobe s invaliditetom i osobe s psihičkim poteškoćama, sindrom profesionalnog sagorijevanja – nošenje sa stresom i mehanizmi zaštite, rad na SOS telefonu i specifičnosti u tom radu i primjeri iz prakse i rad na konkretnim slučajevima.

Edukacija je održana u okviru programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a partnerske organizacije na projektu su: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

 
  Podrška žrtvama i svjedocima - Sve