Završava se i projekt „Ovisni jedni o drugima“
Novosti / 15. 12. 2023 - 10:49

Sa završetkom godine završava i projekt pod nazivom „Ovisni jedni o drugima“, a koji je provodio Zavod za javno zdravstvo Šibensko – kninske županije u suradnji sa udrugom ZvoniMir i klubom liječenih alkoholičara KL(ic)A.

Kroz navedeni projekt Zavod za javno zdravstvo Šibensko – kninske županije je provodilo mjere obaveznog liječenja od alkoholizma koje je obuhvaćalo dijagnostiku, edukaciju, savjetovanje, psihosocijalnu podršku i psihoterapiju, te praćenje obveza iz određenog tretmana. Uz navedeno, Zavod je i redovno provodio testiranje na alkohol s ciljem rane dijagnostike, praćenja učestalosti konzumiranja alkohola tj. trajanja perioda apstinencije.

U okviru projektnih aktivnosti klub liječenih alkoholičara iz Šibenika KL(ic)A je održao šest sastanka na području županije educirajući širu javnost o problemima i podršci koju mogu dobiti ovisnici o alkoholu kao i uključivanju u aktivnosti kluba KL(ic)A.

Mi smo svoj dio aktivnosti provodili na području Grada Knina, a one su se odnosile na održavanje panel rasprava sa srednjoškolcima na temu ovisnosti o alkoholu, digitalne iscrpljenosti i ukradene pažnje, o čemu smo nešto detaljnije već pisali. Kroz projekt smo pružali i usluge psihosocijalnog individualnog i grupnog savjetovanja ovisnika i njihovih obitelji te smo podjelom prigodnog promotivnog materijala obilježili i Dan borbe protiv zlouporabe droga. Važno je naglasiti i da smo kroz projekt inicirali osnivanje kluba liječenih alkoholičara u Kninu čija registracija će se realizirati tijekom slijedeće godine te će se time nastaviti pružanje dijela usluga koje su se provodile kroz projekt Ovisni jedni o drugima.

Projekt je financiralo Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske dodjelom raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.   

 
  Novosti - Sve