Započela edukacija njegovateljica u sklopu EU projekta Solidarnost i zapošljavanje – ruka u ruci
Novosti / 25. 09. 2013 - 12:11

U sklopu projekta Solidarnost i zapošljavanje – ruka u ruci, koji financira EU odabrano je 15 žena koje su započele edukaciju za njegovateljice. Odabrane polaznice edukacije su sa područja općine Biskupija, kao jednog od partnera u provedbi projekta, grada Knina i grada Drniša. Edukacija se odvija u prostorijama Pučkog učilišta Knin kao još jednog od partnera u provedbi, a dio stručnih predavanja održat će djelatnici Opće bolnice Hrvatski ponos Knin koja je također partner u provedbi projekta. Vjerujemo da ćemo ovom edukacijom pomoći u jačanju njihovog položaja na tržištu rada te boljoj konkurentnosti što je i osnovni cilj samog projekta.

 
  Novosti - Sve