Pomoć u kući starijim osobama
Novosti / 25. 09. 2013 - 11:52

Program „Pomoć u kući starijim osobama“ je dio razvoja usluga za starije osobe u sustavu međugeneracijske solidarnosti za čiju provedbu je nadležno Ministarstvo socijalne politike i mladih koje je to naslijedilo od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (MSPM).

 

NOSITELJ PROJEKTA:  Grad Drniš (kao potpisnik Ugovora o suradnji sa MSPM)

PARTNERI: Općina Ružić, Općina Unešić

PROVODITELJ: Udruga ZvoniMir

TRAJANJE PROJEKTA:   Provedba aktivnosti je započela u srpnju 2011. godine.

 

OPĆI CILJ PROJEKTA:

Cilj ovog Programa je obuhvatiti veći broj starijih osoba i uključiti ih u izvaninstitucionalni oblicik skrbi u lokalnoj zajednici kako bi im se poboljšala kvaliteta življenja.

 

SPECIFIČAN CILJEVI PROJEKTA:

 • Organiziranje servisa za pomoć starijim osobama u njihovim domaćinstvima,
 • Poticanje zapošljavanja lokalnog stanovništva, osobito teže zapošljivih skupina žena,
 • Poticanje volonterstva u radu sa starijim osobama,
 • Sprječavanje socijalne isključenosti starijih osoba,
 • Senzibiliziranje javnosti za povećane potrebe starijih osoba kao i potrebu uzajamnog pomaganja, brige o starijim i dobrosusjedske pomoći,
 • Poticanje međusobne suradnje tijela državne, lokalne i regionalne uprave, zdravstvenih, socijalnih i dr službi te organizacija civilnog društva u lokalnoj zajednici.

 

CILJANE GRUPE/ KORISNICI:

 • Osobe starije od 65 godina,
 • Osobe smanjenif funkcionalnih sposobnosti
 • Samačka staračka domaćinstva bez ili sa malim novčanim primanjima,
 • Osobe narušenog fizičkog zdravstvenog stanja
 • Osobe koje nisu obuhvaćene postojećim oblicima skrbi.

Tim koji se sastoji od voditeljice, medicinske sestre, gerontodomaćica i pomoćnog radnika skrbi za preko 100 korisnika na područjima svojih jedinica lokalne samouprave, a dodatno su uključeni i radnici kroz Program Javnih radova HZZ-a. Usluge iz Programa za korisnike su besplatne.

 
  Novosti - Sve