Održan partnerski i intervizijski sastanak Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela
Novosti / 16. 11. 2020 - 12:26

Partnerski sastanak „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ održao se 12. studenoga 2020. godine. Tema sastanka bila je završetak trogodišnjeg programa uz naglasak na organizaciju završne konferencije koja će se održati 10. prosinca 2020. godine, a kojom će se posebno obilježiti završetak provedbe tri godine programa.

Intervizijski sastanak održan je 13. studenoga 2020. godine. U sklopu intervizijskog sastanka održano je predavanje na temu „Specifičnosti u radu sa žrtvama prirodnih katastrofa“. Predavačica je bila Marija Juzbašić, psihologinja iz Hrvatskog crvenog križa. Tema predavanja obuhvatila je odgovore na pitanja kako postupati u kriznim situacijama, koje su karakteristike kriznih događaja, zašto i koliko je važna psihosocijalna podrška nakon kritičnih događaja, koji su prioriteti u pružanju podrške i što je dobar pristup usmjeren na osobu u kriznoj situaciji.

 
  Novosti - Sve