Aktivirana “Interaktivna mapa pružatelja socijalnih usluga”
Novosti / 02. 12. 2020 - 11:15

U sklopu projekta "Prekriži nasilje" kojeg provodi Udruga za pomoć žrtvama "Bijeli krug Hrvatske" aktivirana je "Interaktivna mapa pružatelja socijalnih usluga" u cilju poboljšanja preglednosti aktivnih organizacija u RH kojima se žrtve sa određenog lokalnog i regionalnog područja mogu obratiti za savjet , podršku ili drugi oblik pomoći. Na linku niže možete je pronaći.

https://www.bijelikrug-hrvatske.hr/interaktivna-mapa/?fbclid=IwAR23hIdsfjpb-2qehb5SW5vuaOeAlD1uXtN7FYaU4xSqCMNbSSxRXVtFqRM

 
  Novosti - Sve