1.Sastanak Vijeća udruga grada Knina
Novosti / 04. 02. 2014 - 3:48

Ekološka udruga „Krka“ Knin, kao jedan od partnera na projektu  „Društvo građana – povećanje vidljivosti i utjecaja udruga civilnog društva i građana u procesu donošenja odluka“ započela je s provođenjem projektnih aktivnosti. Projekt provodi Udruga ZvoniMir u suradnji s partnerima Ekološkom udrugom „Krka“ Knin, Udrugom mladih „Mladi u EU“ i Gradom Kninom. Projekt je započeo 13.11.2013., i traje do 12.11.2014.

U sklopu projekta održan je 1. sastanak Vijeća udruga grada Knina.

Na sastanku su bili nazočni :

Lada Cukar, „Hoću kući“

Mirjana Ercegović i Anđelka Balić, HCK-Gradsko društvo Crvenog Križa Knin

Mihailo Kragulj,HUK

 Miran Marelja, DVD Knin i MK Stormriders:

Mićo Medaković i Milan Kalat, Planinarsko društvo „Troglav“ i HGSS

Josip Blažević, udruga invalida „Sveti Bartolomej

Anita Ercegovac, udruga „Čarobni svijet“

Anka Matić, LAG Dinara 1831

Radmila Pezer i Marica Rajić, udruga „Naše ognjište“

Radmila Drezga, udruga „Žene kosovske doline“

 

 
  Novosti - Sve