U Zadru održan studijski posjet predstavnika mreže - European Network on Victims’ Rights (ENVR)
Novosti / 11. 10. 2023 - 8:50

Dana 6. listopada 2023. na Županijskom sudu u Zadru delegaciji od 8 predstavnika Europske mreže za prava žrtava predstavljen je sustav podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj i međusektorska suradnja na lokalnoj razini.

Zajedno sa kolegama i kolegicama sa svih razina institucija koji svakodnevno rade sa žrtvama i svjedocima, i udruga ZvoniMir je predstavila svoj rad i podijelila svoje iskustvo suradnje na lokalnoj razini, u sklopu programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“, kojeg financira Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Udruga ZvoniMir Knin upoznala je prisutne sa njezinim djelovanjem i radom kroz ovih 20 godina postojanja te istaknula svoju ulogu kao organizacija civilnog društva u Zadarskoj županiji, kao članica Mreže podrške i suradnje.

Na početku samog programa, uvodno nam se predstavio predsjednik Županijskog suda u Zadru, kao i gospođa Aniella Ferenczi, predstavnica ispred Europske mreže za prava žrtava koja nas je upoznala sa radom Europske mreže te podijelila njihova iskustva kao predstavnika Ministarstva pravosuđa na koji način štite prava žrtava.

Predstavnicima navedene delegacije Europske mreže, koji su došli iz raznih zemalja i to iz Slovenije, Austrije, Njemačke i Rumunjske predstavila se policijska službenica Katarina Jurjević iz Policijske uprave zadarske,  na temu važnosti rada Odjela za podršku za policiju i suradnja sa Odjelom za podršku i udrugom ZvoniMir na lokalnoj razini, kao i važnost međusektorske suradnje.

Nastavno, zamjenica ŽDO-a Marijana Stipić, predstavila je rad Županijskog državnog odvjetništva u Zadru, kao i Hrvoje Vicković, predsjednik kaznenog odjela Županijskog suda u Zadru, predstavio je sustav podrške na Županijskom sudu u Zadru te kako zajedno funkcioniraju sa Odjelom za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Zadru.

Kolegica Dragana Marina predstavila je Odjel za podršku žrtvama koji djeluje pri Županijskom sudu u Zadru te istaknula bitnost suradnje sa sucima, državnim odvjetništvom, policijama, kao i organizacijama civilnog društva, posebice udrugom ZvoniMir, koja unutar Mreže podrške djeluje na području Zadarske županije.

Ispred Ministarstva pravosuđa i uprave, voditeljica službe za podršku Nikica Hamer Vidmar predstavila je ulogu Ministarstva u koordinaciji i razvoju sustava podrške u RH, rad Odjela za podršku i uspostavu i financiranje Mreže podrške, kao i dobre prakse financiranja takvih programa, kao i dobru koordinaciju i suradnju sa organizacijama civilnog društva.

Organizirani studijski posjet je bio uvelike koristan za razmijeniti iskustva svih prisutnih od lokalne, nacionalne pa sve do međunarodne razine. Naučili smo mnogo jedni od drugih, proširili svoja znanja o drugim sustavima podrške te podijelili svoje znanje i iskustvo.  

 
 
 
 
 
  Novosti - Sve