Studijsko putovanje u Pariz
Novosti / 13. 05. 2021 - 1:41

Uz podršku Veleposlanstva Republike Francuske u Hrvatskoj posjetili smo Federation France vicitmes u Parizu koji su nam bili domaćini 5 dnevnog studijskog posjeta kao i organizatori sastanaka sa dionicima koji pružaju podršku žrtvama i svjedocima kaznenih i prekršajnih djela. Među dionicima smo razgovarali sa gđom. Isabelle Rome, visokom predstavnicom Ministarstva pravosuđa Francuske zaduženom za ravnopravnost spolova koja nam je predstavila nova usmjerenja vlade Francuske u rješavanju pitanja nasilja u obitelji. Razgovarali smo sa voditeljima Maison dus fames u kojoj se pruža zdravstvena njega ženama žrtvama nasilja, predstavnicima udruge Paris Aide aux Victime koja pruža podršku žrtvama terorizma, prirodnih katastrofa i velikih nesreća, te načelnicu policijske Platforme za on – line prijavu seksualnog i rodnog nasilja. Naši domaćini su nas vrlo srdačno primili i otvoreno razmijenili iskustva s udrugom ZvoniMir te svakako pohvalili dobru suradnju civilnog društva sa Ministarstvom pravosuđa i uprave Hrvatske čija se predstavnica, Maida Pamuković, pridružila studijskom posjetu.

Ovu aktivnost financirao je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.           

 
 
 
  Novosti - Sve