Održan 2. partnerski i intervizijski sastanak u sklopu projekta “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”
Novosti / 22. 05. 2021 - 10:03

U sklopu programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela održan je drugi partnerski i intervizijski sastanak dana 20. i 21. svibnja 2021. godine u Šumećanima.

Prvi dan je održan partnerski sastanak na kojemu su sudjelovale partnerske organizacije i koji je uključivao rad i vježbe u vidu izvođenja predstava i brain storminga na temu „porota“. Detektirane su problematične točke u radu, u svakoj od županija.

Drugi dan je u sklopu inervizijskog sastanka održano predavanje na temu „Specifičnosti u radu s LGBTIQ osobama žrtvama kaznenih djela“, izlagač je bila Karla Horvat-Crnogaj iz Ženske sobe. Intervizijskom sastanku je prisustvovao i odvjetnik Kristijan Pelc, koji je odgovarao na pravna pitanja i nedoumice u radu.

Program se provodi u trajanju od tri godine, a financijski je podržan od strane Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

 
  Novosti - Sve