Propisi, zakonske odredbe i novine u poslovanju Udruga
Novosti / 05. 02. 2016 - 8:26

Kako je kraj kalendarske godine odnosno početak Nove ujedno i vrijeme kad se donose nove odluke, novi propisi, procedure, pa novi softweri i baze podataka.Htjeli bi podsjetiti na neke od obveza koje smo dužni obaviti kako bi se što bolje prilagodli.
Što se tiče „starih“ obveza podsjećamo da je potrebno:
– Sagledati rad prethodne godine i sastaviti godišnji narativni izvještaj rada udruge koji se uz zapisnik redovne sjednice Skupštine udruge koja je izvještaj usvojila šalje u odgovarajući Ured državne uprave a ujedno i po želji objavljuje na stranicama udruge,
– Godišnji financijski izvještaj udruge se također daje Skupštini udruge na usvajanje,
– Za one koji organiziraju rad volontera treba sastaviti i izvještaj o volontiranju koji se dostavlja Ministarstvu socijalne politike i mladih. Ovo Ministarstvo je napravilo izmjene u prijavi volonterskih izvješća o čemu ćete više podataka naći na njihovim stranicama (http://volonteri.mspm.hr/) 
– Skupština svakako treba donijeti i Operativni plan za predstojeću godinu koji je usklađen sa Strateškim planom udruge.
– Novost je sastavljanje financijskog plana za predstojeću godinu. Ministarstvo financija donijelo Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financisjkih planova neprofitnih organizacija (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2255.html) 11.11.2015. U sklopu Pravilnika se nalazi i upitnik koji svojim pitanjima upravo podsjeća na najbitinije radnje i dokumente koje bi udruga trebala imati kako bi uspostavila sustav.
– Odnedavno smo u jednom od natječaja primjetili da udruge kao prihvatljivi prijavitelji moraju udovoljiti općim uvjetima natječaja među kojima je i definiran način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima. U skladu sa ovakvim zahtjevom potrebno je definirati što to predstavlja sukob interesa u udruzi odnosno u kojim situacijama može nastati te načine na koje iste prevenirati ili posljedičnno reagirati. Ovakva odluka odnosno pravilo se može donijeti ili kao zasebna odluka ili kao dio Pravilnika o radu
– Nešto relativno novo je obveza izrade Plana zaštite na radu kao i održavanje opreme koja služi u tu svrhu,
– Za sve one koji žele učiniti i nešto više, a planiraju se natjecati za institucionalnu potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, treba napraviti i Pravilnik o radu kao i sistematizaciju radnih mjesta.

Postoji još jedna obaveza prema donatorima ( ne svim, već onima koji su korisnici proračunskih sredstava-popis u prilogu) a to je popunjavanje i predaja PROR POT obrasca, najkasnije do 28.02.2016.
Sigurno postoji cijeli niz promjena i/ili propisa koje su udruge obvezne donijeti kako bi se uskladile sa zahtjevima zakonodavca i/ili donatora koje nismo spomenuli jednostavno iz razloga što se broj istih mijenja. Dio smo regionalne mreže za razvoj civilnog društva – STEP i uvijek nastojimo pratiti promjene te dijeliti svoje iskustvo, stoga za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju svima koji „žive“ u civilnom društvu.

 
  Novosti - Sve