Novosti / 05. 02. 2024 - 2:07

Otvoren je Javni poziv za uključivanje u projekt "Osloni se na mene!" kojeg ćemo provoditi s ciljem pružanja podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom na području grada Knina, Skradina i Drniša te općina Biskupija, Ervenik i Kistanje. Projekt je financiran u okviru ESF+ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.",a nositelj projekta je udruga ZvoniMir.

Trajanje otvorenog javnog poziva: 5.02.2024. - 29.02.2024.
Vrijednost projekta: 1.488.000,00 eura
Kodni broj Ugovora: SF.3.4.11.01.0525

Cilj projekta:

Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osoba s invaliditetom koji žive na području grada Knina, Skradina i Drniša te općina Biskupija, Ervenik i Kistanje na razdoblje od najviše 32 mjeseca.

Prijavni proces:

Pregledajte uvjete. Provjerite jesu li vaši mjesečni prihodi u skladu s propisanim uvjetima.

Prijavite se. Priložite potrebne dokumente (potvrda o primanjima od Porezne uprave, preslik osobne iskaznice ili dokumenta slične vrijednosti).

Potvrdite sudjelovanje. Popunite prijavnicu koju možete dobiti u udruzi ZvoniMir.

PRUŽAMO USLUGE POTPORE:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, nabavi hrane i dr.)
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Osobe starije od 65 godina čiji mjesečni prihodi:

 • Za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosječne starosne mirovine mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta.
 • Za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta.
 • Za višečlana kućanstva ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta.
 • te koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja te osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Odrasle osobe s invaliditetom (osobe koje imaju 18 ili više godina)

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva,
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima ovještačenju i metodologijama vještačenja,
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluge pomoći u kući, korištenje boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent,
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:

 • Potvrda o primanjima od Porezne uprave za sve članove kućanstva
 • Preslika osobne iskaznice, ili putovnice, ili dokument slične vrijednosti
 • Izjava o broju članova kućanstva  (formular se dobije u udruzi)
 • Prijavnica za uključivanje u projekt  (formular se dobije u udruzi)

Prijavite se danas i postanite dio projekta "Osloni se na mene!"

Pitanja i podrška:

Nazovite: 022/662-554

Posjetite nas: Domagojeva 12 (09:00 - 14:00 h)

 Projekt je financiran sredstvima iz Državnog proračuna RH iz sredstava Europske unije i Europskog socijalnog fonda plus u 85%-tnom iznosu te sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za nacionalno sufinanciranje u 15%-tnom iznosu.

                                                                                                   

 
  Novosti - Sve