Izjava za medije povodom predstavljanja projekta Solidarnost i zapošljavanje – ruka u ruci
Novosti / 30. 09. 2013 - 10:10

Navedeni projekt je financiran sredstvima Europske unije dok je ugovorno tijelo Hrvatski zavod za zapošljavanje. Nositelj aktivnost je udruga Zvonimir, a partneri su općina Biskupija, Pučko otvoreno učilište Knin i Opća bolnica Hrvatski ponos Knin uz suradnju grada Drniša.

Ukupna vrijednost projekta je 195.621,68 € od čega je 85% sredstava financirano iz fondova EU, a 15% vrijednosti projekta sufinancirali su nositelj projekta sa partnerima, suradnikom i Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge.

Projekt se provodi u periodu od 18 mjeseci odnosno od 2.7.2013. – 1.1.2015.g. na području općine Biskupija i gradova Knin i Drniš.

Opći cilj projekta je: Jačanje uloge civilnog društva kao relevantnog pružatelja socijalnih usluga na lokalnom nivou, a kako bi se doprinijelo pružanju van institucionalnih socijalnih usluga i povećala zapošljivost.

Namjera nam je ovaj cilj postići kroz odvijanje četiri osnovne aktivnosti a to su:

  1. Organiziranje i pružanje dnevne skrbi u kući starijim, bolesnim ljudima sa hendikepom
  2. Organiziranje usluge pomoći starijim ljudima u udaljenim mjestima
  3. Organiziranje i pružanje palijativne skrbi uz suradnju Opće bolnice Knin
  4. Organiziranje i pružanje usluge poludnevnog boravka za starije i ljude sa hendikepom u Drnišu

Detaljnije informacije možete dobiti u uredima udruge ZvoniMir.

 
  Novosti - Sve