Novosti / 09. 02. 2017 - 12:29

Njegovateljice udruge ZvoniMir koje se brinu o starijim osobama u njihovim domovima su ne samo podrška i „dodir“ sa vanjskim svijetom našim korisnicima nego i više od toga. Njihova briga se nikad ne zaustavlja samo na onome što im piše da trebaju raditi već sve one potrebe koje nadilaze njihove mogućnosti nastoje riješiti u dogovoru sa udrugom ZvoniMir i njenim suradnicima, partnerima ili dionicima u rješavanju socijalnih pitanja zajednice. Ovaj put smo u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Knin te na osnovu njegovog rješenja organizirali nabavu i distribuciju šporeta na kruto gorivo. Na ovaj način osigurani su topliji domovi za tri staračka domaćinstava na području Polače i Vrbnika. Zahvaljujući ovako predanom radu i reputaciji koju imamo i Općina Kistanje je pokazala interes za ovakvim modelom udovoljavanja potreba staračkom domaćinstvu svoje zajednice, a mi smo im vrlo rado prezentirali svoj rad način te očekujemo nastavak suradnje.

 
  Novosti - Sve