Sudjelovanje na edukaciji „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za sudjelovanje u procesu razvoja javnih politika i zagovaranja“
Novosti / 07. 10. 2021 - 12:22

04., 05. i 06. 10. 2021. godine smo sudjelovali na trodnevnoj edukaciji „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za sudjelovanje u procesu razvoja javnih politika i zagovaranja“. Projekt „Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“ provodi Ženska soba Centar za seksualna prava u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskim pravnim centrom i partnerskom organizacijom s Islanda.

Projekt je podržan sa 138.985,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Edukacija je održana u Zagrebu, te smo kroz trodnevni program uz stručne predavače dobili nova znanja u oblasti zagovaranja i razvoja javnih politika.

 
  Novosti - Sve