Novosti / 31. 07. 2020 - 1:44

Kao partneri udruzi „Ženska grupa Korak Karlovac“ započeli smo s provedbom projekta „Zakoračimo u život bez nasilja – unaprjeđenje usluge psihološkog savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja“ sudjelovanjem na prvom partnerskom sastanku u prostorijama nositelja projeta. Projekt je sufinanciran u 100% iznosu sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa 'Učinkoviti ljudski potencijali'.

Uz udrugu „ZvoniMir“ koja je kroz ovaj projekt zadužena za provedbu projektnih aktivnosti na području Šibensko – kninske županije, sastanku je prisustvovala i predstavnica druge partnerske organizacije „Nit“ iz Korenice koja će projekt provoditi na području Ličko – senjske županije. Ovakvim povezivanjem udruga s područja tri županije dodatno ćemo osnažiti vlastite kapacitete razmjenom iskustava i znanja te ćemo imati mogućnost usporedbe kao i prijenosa primjera dobre prakse. 

Radi se o projektu kroz koji ćemo projektnim aktivnostima doprinijeti povećanju socijalne uključenosti žena i djece žrtava obiteljskog nasilja na području tri županije. Projektnim aktivnostima navedeni korisnici će steći nova znanja i socijalne vještine, kroz psihološku procjenu, savjetovanje i psihosocijalnu podršku, potrebne za veću socijalnu uključenost, a udruga će u tu svrhu ojačati kapacitete djelatnika za pružanje učinkovitih i uključivih usluga.

U naredne dvije godine će kroz aktivnosti ovog projekta ženama i djeci žrtvama nasilja biti dostupna besplatna psihosocijalna podrška te psihološka pomoć i/ili procjena od strane djelatnika i psihologa savjetovališta Udruge „ZvoniMir“. Usluge koje pružamo kroz projekt usmjerene su na poboljšanje psihosocijalnog stanja pripadnika ciljne skupine i smanjivanje posljedica proživljenog nasilja dok će se s djecom koja su proživjela nasilje, direktno ili indirektno, raditi na prevenciji kako ih iskustvo nasilja u obitelji ne bi u budućnosti odredilo da postanu žrtve ili nasilnici.

Na prvom partnerskom sastanku su dogovoreni principi suradnje, komunikacije i izvještavanja, a ujedno je održana i Edukacija za rad u savjetovalištu za žrtve nasilja u obitelji pod vodstvom stručnih djelatnika udruge „ŽGK Korak“. Ovom edukacijom su svi sudionici stekli znanja o efikasnoj komunikaciji sa žrtvama nasilja koje se obraćaju savjetovalištu te su usavršili vještine aktivnog slušanja i savjetodavnog rada sa žrtvama nasilja u obitelji.

Provođenjem aktivnosti ovoga projekta rad udruge dodatno profesionaliziramo, a usluge koje dajemo biti će dostupne svim relevantnim institucijama kao i njihovim korisnicima.

 
  Novosti - Sve