Ljepote NP Krka dostupne svakome
Novosti / 08. 02. 2017 - 11:28

Kroz 2017. družit ćemo se i sa Nacionalnim parkom Krka projektom pod nazivom „Ljepote NP Krka dostupne svakome“. Ovim projektom namjeravamo dodatno obogatiti ponudu Nacionalnog parka Krka pružanjem usluge pratnje i adekvatne asistencije starijim posjetiteljima parka i osobama s posebnim potrebama uz angažman educiranih njegovateljica i pomoći volontera udruge. Vjerujemo da ćemo na ovaj način doprinjeti i boljoj promociji vrijednosti Nacionalnog parka koji njeguje očuvanje prirodne baštine uz poštivanje potreba različitih kategorija posjetitelja. Ovim projektom promovirali bi potrebe starijieg stanovništva, te iskoristili projekt da skrenemo pažnju na način življenja starijih i samačkih domaćinstava koji su unutar i na rubu Nacionalnog parka.

 
  Novosti - Sve