CIMULACT – Savjetovanje s građanima i različitim dionicima o Obzor-u 2020.
Novosti / 07. 12. 2015 - 8:00

U organizaciji “Odraza” – Održivog razvoja zajednice, djelatnici udruge “ZvoniMir” su sudjelovali na Okruglom stolu – CIMULACT u Zagrebu, gdje su zajedno sa još 40 sudionika kreirali kakvu budućnost i viziju Europe žele 2050. godine.

Cilj CIMULACT-a je povećati značaj i vjerodostojnost europskih istraživanja i inovacija iz programa Obzor 2020. te na nacionalnim razinama pozvati i uključiti građane i druge dionike na suradnju u planiranju istraživanja temeljenih na stvarnim i provjerenim društvenim potrebama i viziji.

Projekt CIMULACT (Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020) financira se iz programa Europske unije Obzor 2020. – Okvirnog programa za istraživanje i inovacije 2014. – 2020.  ODRAZ – Održivi razvoj zajednice jedan je od 30 partnera, zadužen za provedbu aktivnosti u Hrvatskoj. Projektni konzorcij čine organizacije iz 28 članica Europske unije te po jedna partnerska organizacija iz Švicarske i Norveške.

Projektom će se proširiti rasprava o znanosti, tehnologiji i inovacijama (STI – Science, Technology and Innovation), povećat će se znanstvena pismenost u širem smislu, koja podrazumijeva poznavanje društvene uloge znanosti, tehnologije i inovacija te će pridonijeti boljem razumijevanju između znanstvenih dionika, kreatora politika i građana.

CIMULTACT se temelji na uvjerenju o kolektivnoj inteligenciji društva kao prednosti za postizanje konkurentnosti Europe. Njenim aktiviranjem može se ojačati relevantnost sustava europske znanosti i tehnologije. Uspostavljanjem istinskog dijaloga između građana, interesnih skupina, znanstvenika i kreatora politike, raspravit će se i razvijati vizije i scenariji poželjne budućnosti, koji će se pretočiti u preporuke i prijedloge za istraživačke i inovacijske teme i politike.

Djelatnici udruge “ZvoniMir” su sudjelovali na Okruglom stolu u Zagrebu, gdje su zajedno sa još 40 sudionika kreirali kakvu budućnost i viziju Europe žele 2050. godine.

CIMULACT će:

  • Stvoriti viziju i scenarije koji povezuju društvene potrebe s budućim očekivanim napretkom u znanosti te njihovim utjecajem na tehnologiju, društvo, okolinu itd., imajući u vidu  tehnološke, klimatske, ekonomske i druge izazove
  • Osigurati konkretan doprinos Obzoru 2020. davanjem preporuka i opcija javnih politika za istraživanje i inovacije (R&I) te izradom simulacija poziva za natječaje iz programa Obzor 2020.
  • Uključiti građane i relevantne dionike u široku raspravu i procese konzultacija na izradi scenarija za poželjnu održivu budućnost i istraživanja
  • Ojačati kapacitete građana te uključenost svih sektora u istraživanja i inovacije (R&I), razvojem, eksperimentiranjem, obukom te procjenom metoda za veći angažman i sudjelovanje
  • Omogućiti dijalog i zajedničko razumijevanje između donositelja odluka, građana i ostalih relevantnih dionika
  • Pokazati prednosti usmjerenih konzultacija s građanima.

Ukupna vrijednost projekta je  3.414.383,08 €, a Europska unija financira 96,64% ukupnih troškova.

Početak projekta, koji traje 30 mjeseci, je 1. lipanj 2015.

http://www.odraz.hr/hr/projekti/aktualni-projekti/cimulact-savjetovanje-s-gradanima-i-razlicitim-dionicima-o-obzor-u-2020

 
  Novosti - Sve