Izvještaji / 13. 02. 2014 - 3:52

Tijekom 2013. Udruga “ZvoniMir” je provodila devet projekata

 • Drugu godinu za redom kao provedbeni partner projektnih aktivnosti, a na temelju
  ugovornog odnosa sa gradom Drnišom, udruga ZvoniMir provodi aktivnosti
  nacionalnog Programa međugeneracijske solidarnosti koje je osmislilo Ministarstvo
  obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti pod nazivom Pomoć u kući starijim
  osobama. Kroz ovaj projekt udruga je zaposlila 6 osoba, a financiralo ga je nasljedno
  Ministarstvo socijalne politike i mladih u iznosu od 310.500,00 kuna. Projekt se
  provodio kroz cijelu godinu 01.01.2013. – 31.12.2013. sa tendencijom nastavka
  projekta i kroz 2014.g.
 • Udruzi je odobrena Institucionalna potpora koju je dodjeljivala Nacionalna zaklada za
  razvoj civilnog društva na period od tri godine, počevši od 30.12.2010. u iznosu od
  120.500,00 kn za 2012. godinu. Potpora je u istom iznosu bila uplaćena na račun
  ZvoniMira i u 2013. Potpora se odnosi na podizanje kapaciteta udruge, usavršavanje
  članova, predstavljanje i razvoj udruge u skladu sa projektom, te nabavka određene
  opreme koja utječe na podizanje tehničkih kapaciteta udruge. S krajem ove godine
  završava i trogodišnji program institucionalne potpore NZ.
 • Projekt pod nazivom Solidarnost i zapošljavanje – ruka u ruci je projekt koji se
  financira sredstvima EU, a ugovorno tijelo je HZZ. Ugovor o provođenju projekta je
  potpisan 1.7.2013. i traje 18 mjeseci odnosno do 1.1.2015. Vrijednost projekta je
  195.621,68 € od čega 15% sufinancira udruga ZvoniMir odnosno Vladin ured za
  udruge kao i partneri u projekt tj. općina Biskupija, Pučko otvoreno učilište Knin i
  Opća bolnica Knin. Osnovni cilj projekta je poboljšanje položaja teško zapošljivih
  kategorija ljudi na tržištu rada. U tom smislu smo se obvezali educirati 15 žena sa
  područja općine Biskupija i grada Drniša za vještine njegovateljica i pružanja
  palijativne skrbi, te organizirati skrb o starijim ljudima kroz 10 mjeseci projekta kao i
  organizirati poludnevni boravak u Drnišu.
 •  „S ovisnošću se najbolje bori prije no što ovisnost uopće postoji“ je projekt koji uz
  pomoć Ministarstva socijalne politike i mladih provodimo na području grada Drniša u
  kojem kroz niz radionica, organiziranje okruglog stola te distribucijom informativnog
  materijala nastojimo informirati mlade, roditelje i cijelu zajednicu o štetnosti ovisnosti
  (pušenja, alkohola droge, kockanja, korištenja računala…). Vrijednost projekta je
  50.000,00 kuna a provodio se kroz period od 1.8.2012. – 30.6.2013.
 •  Projekt pod nazivom STEP je projekt koji smo uz potporu Nacionalne zaklade te u
  partnerstvu sa udrugom MI počeli provoditi u prosincu 2012.g., a radi se projektu koji
  za cilj ima jačanje razvoja civilnog društva te njihovo umrežavanje odnosno bolje
  predstavljanje i jačanje utjecaja organizacija civilnog društva. Udruga ZvoniMir je sa
  udrugom Deša iz Dubrovnika, gradskom knjižnicom iz Zadra i udrugom MI dio mreže
  udruga civilnog društva nazvane STEP. Udruga ZvoniMir ima ulogu koordinatora,
  inicijatora aktivnosti civilnih udruga kao i pružanja logističke potpore. Projekt je
  produžen do 6.11.2013.g. te financiran sa iznosom od 73.650,00 kn. Ugovor je
  produžen i za period 2014.g. u iznosu od 75.000,00 kn.
 • Zajednica koja brine je metoda rada na prevenciji koju udruga provodi tri godine na
  području grada Drniša a u suradnji sa srednjom školom Ivan Meštrović. Radi se o
  programu u kojem se nastoji angažirati cijela lokalna zajednica kako bi simultano
  radila na rješavanju problema nasilja među mladima, ovisnosti te asocijalnog
  ponašanja istih. Ovaj projekt se dijelom financira sredstvima Nacionalne zaklade za
  razvoj civilnog društva, a dijelom sredstvima koje donira grad Drniš točnije u iznosu
  od 5.580,00 kn.
 • Obiteljsko savjetovalište je također dio programa udruge koji se provodi tri godine te
  koji se nadovezuje na aktivnosti spomenute u preventivnoj metodi rada Zajednica koja
  brine. savjetovalište vodi stručni psiholog koji je dugogodišnji vanjski suradnik udruge
  te koji uz defektologa pruža usluge djeci i roditeljima grada Drniša a na uputu dječjeg
  vrtića, škola ili centra za socijalnu skrb. Ove usluge predstavljaju vid samofinanciranja
  udruge koja pružanje ovih usluga naplaćuje od grada Drniša za 2013.g. radilo se o
  iznosu od 12.000,00 kuna.
 • U partnerskom odnosu sa udrugom Babe provodimo projekt pod nazivom Misli
  lokalno, djeluj nacionalno: jačanje lokalnih ljudsko pravaških udruga u nerazvijenim
  područjima, koji se financira sredstvima EU fondova a provodi se na području
  Slavonije, Šibensko – kninske i Ličko – senjske županije. Projektom je predviđeno da
  se kroz aktivnosti utječe na jačanje kapaciteta udruga i njihovog znanja o ljudskim
  pravima, snimanje dokumentarnog filma o poštivanju i stanju ljudskih prava na
  područjima projektnih aktivnosti, te promoviranjem povećati senzibilitet nacionalne
  javnosti o poštivanju ljudskih prava. Projekt se provodi u periodu od 28.3.2013.-28.9.2014.
 • Udruga je potpisala i ugovor o provođenju projekta pod nazivom Društvo građana –
  povećanje vidljivosti i utjecaja udruga civilnog društva i građana u procesu donošenja
  odluka koji se financira sredstvima EU fondova preko Nacionalne zaklade za razvoj
  civilnog društva. ZvoniMir je nositelj projekta dok su grad Knin i udruge Eko Krka i
  Mladi u EU partneri u provedbi projekta. Inače projekt se odnosi na povećanje
  kapaciteta udruga u javnoj prezentaciji preko medija kao i razvijanje pilot projekta
  predstavljanja (zastupanja) NVO-a u lokalnim upravljačkim i izvršnim tijelima.

Kroz redovni program Udruge odvijale su se slijedeće aktivnosti:

 • Udruga se tijekom 2011. uključila u nacionalni program Javnih radova prema kojem
  smo u skladu sa mogućnostima zaposlili 8 osoba uglavnom na poslovima rada u
  administrativnim i savjetovališnim poslovima u uredu u Kninu te na programu njege u
  kući na području grada Drniša. Ukupan broj zaposlenih je tako u udruzi dosegao broj
  15. Uključivanje udruge u Javne radove je počelo u travnju 2011.g. te ćemo svakako
  nastojati koristiti poticajna sredstva zapošljavanja na korist udruge i zajednice u
  cjelini.
 • „Oni su mali ali su veliki“ je projekt koji se bavi problemom socijalne isključenosti
  mladih i problemom kao i problemom ovisnosti. Ovaj projekt je nastavio sa svojim
  aktivnostima kroz redovan rad Savjetovališta za obitelj unutar udruge. Projektne
  aktivnosti su postale dio programa udruge te su redovno financirane iz budžeta
  lokalnih jedinica, gradova Knin i Drniš kao i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog
  društva. Rad Savjetovališta su prepoznali i njegovi primarni korisnici te se tako i
  populacija dva grada, u određenim situacijama oslanja na njegov rad. Usluge
  Savjetovališta je koristilo oko 100-njak ljudi, uz 15-ak maloljetnika kojima je
  županijski sud izrekao mjeru savjetovanja i 10-ak osoba koje su dolazile na preporuku
  CZSS.
 • „Mi smo zajednica koja brine“ je projekt koji je svojim aktivnostima utjecao na
  smanjivanje problema asocijalnog ponašanja djece i mladih predškolskog uzrasta te je
  jednako kao i Savjetovalište postao dio redovnog programa udruge kroz rad samog
  Savjetovališta za obitelj.
 • „S ovisnošću se bori prije no što ovisnost uopće postoji“ je projekt koji u sklopu svojih
  aktivnosti nastoji osmisliti i animirati javnost koristeći sve one preventivne metode
  informiranja javnosti o štetnosti bilo koje vrste ovisnosti. U tom smislu najbo lja
  suradnja se pokazala sa srednjom školom Ivan Meštrović u Drnišu. Ove aktivnosti se
  nadalje provode u okvirima Savjetovališta za obitelj koje se financira od strane grada
  Drniša što ujedno predstavlja i vid samofinanciranja udruge.
 • Udruga se kao član saveza udruga za zaštitu potrošača bavila i određenim
  aktivnostima pomaganja ljudima koji su kao potrošači smatrali da nisu dobili uslugu ili
  proizvod u skladu sa cijenom i specifikacijama. U tom smislu smo intervenirali u 20-ak slučajeva.
  o Program pružanja dodatne nastave za djecu koja imaju manje poteškoće u
  savladavanju redovnog osnovno školskog programa obavlja učiteljica u mirovini koja
  je član udruge. Na preporuku područnog Centra za socijalnu skrb Knin te uslijed
  ovakve uhodane prakse, kroz 2012.g. ovakav vid pomoći zatražilo je 7 djece koja su
  kroz školsku godinu redovno dolazila na dodatnu nastavu.
 • Zahvaljujući projektima koje je udruga provodila, a u svrhu uključivanja žena žrtava
  obiteljskog nasilja na tržište rada bili smo im u mogućnosti pomoći i ne samo u tom
  smislu već i u smislu interveniranja kod relevantnih institucija kao i pisanja raznih
  dopisa pa čak i tužbi. Rezultati ovih aktivnosti prepoznao je i Područni ured za
  zapošljavanje koji prihvaća potvrdu udruge o žrtvi obiteljskog nasilja koja time
  nezaposlenu osobu svrstava u kategoriju prioriteta pri zapošljavanju te omogućuje
  određene beneficije njihovim poslodavcima. Ovakve vrste pomoći pružili smo u više
  od 50 slučajeva.
 • Redovan rad udruge podrazumijeva razne vrste pomoći u pisanju dopisa, zamolbi,
  zahtijeva ili prijevoda sa engleskog i na engleski, zamolbi za posao ili životopisa, te
  asistiranja u iznalaženju posla putem pretraživanja Interneta. Ujedno je dio programa
  udruge i pomaganje drugim organizacijama civilnog društva kao i zadrugama što je
  ujedno predstavilo i dobar motiv za osmišljavanje i uključivanje u projekt STEP koji
  je prethodno spomenut kao projekt koji udruga provodi u suradnji sa udrugom MI.
  o Kroz 2012.g. udruga je uvela i sustav osiguranja kvalitete neprofitnih organizacija
  tzv. SOKNO. U tu svrhu smo imali profesionalnog trenera koji nas je usmjeravao da
  kroz ovaj sustav napravimo dobru samoprocjenu svog rada. Cilj nam je da što bolje
  odgovorimo potrebama naših korisnika, da svoj rad prikažemo transparentno prema
  donatorima ali i korisnicima te svakako da svoj rad organizirano evidentiramo.
  Zaključili smo da smo slabo povezani sa srodnim udrugama van granica Republike
  Hrvatske te smo se u tu svrhu registrirali u prvu društvenu mrežu Publiconn. Radi se
  mreži koja je bazirana na profilima organizacija, tvrtki i ustanova koja omogućuje
  pretraživanje i dobijanje informacija koje su potrebne za bolje poslovanje, pa tako za
  izlaganje ideja, iznalaženje sredstava, kao i pronalaženje partnera i suradnika.
  Izlaganjem nedostataka smo shvatili da se nedovoljno prezentiramo te da nepravilno
  ili nedovoljno evidentiramo svoj rad koji nije obuhvaćen određenim projektnim
  aktivnostima. U tu svrhu smo odredili da se napravi evidencija stranaka koje dolaze u
  udrugu u potragu za različitim uslugama uglavnom administrativne prirode. Te ćemo
  na osnovu ovakve evidencije u slijedećem godišnjem izvještaju moći izvijestiti i
  konkretnije o ovoj vrsti aktivnosti udruge.
 • U svrhu jačanja vlastitih kapaciteta kao i usklađivanja rada udruge sa zakonodavstvom
  RH kao i pravilima poslovanja, udruga je educirala jednog djelatnika za pitanja zaštite
  na radu. U tu svrhu je jedna djelatnica uspješno završila edukaciju u trajanju od 528
  sati koju je organizirala ustanova za obrazovanje odraslih Zagrebinspekt. Po završetku
  edukacije djelatnica je uspješno položila ispit i dobila zvanje specijaliste zaštite na
  radu.
 • Plan prikupljanja sredstava
 • Tijekom 2012. Udruga ZvoniMir je ukupno aplicirala na 12 objavljenih natječaja
  domaćih (9) i međunarodnih donatora (3), od čega se natjecala kao nositelj projektnih
  aktivnosti u 8 projektnih prijedloga. (popis natječaja se nalazi u privitku izvještaja).
  o Od 12 prijavljenih projekata 7 ih je prihvaćeno ili čak 58%, 4 projektna prijedloga su
  odbijena dok je jedan projekt još uvijek na čekanju rezultata. (u prilogu je tablica
  plana prikupljanja sredstava)
  Volonterski rad u udruzi
 • Volonterski rad – udruga ima ukupno 12 registriranih volontera koji su tijekom 2012.
  godine ukupno odradili 1343 sata i dobili naknadu od 9000,00 kn. Tijekom godine
  volonteri su uglavnom bili uključeni u distribuciju promotivnih materijala projekata,
  učestvovali su u animiranju zajednice za učestvovanje u aktivnostima udruge, skrbili o
  starima i sl. (u prilogu se nalazi i tablica godišnjeg pregleda rada volontera)
 
  Izvještaji - Sve