Poludnevni boravak za starije osobe Drniš”
Projekti / 19. 05. 2015 - 9:53

Udruga “ZvoniMir” i Ministarstvo socijalne politike i mladih RH sklopili su dana 27.veljače 2015. godine UGOVOR o financiranju provedbe projekta usmjerenog unaprijeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu.

Projekt je započeo sa provedbom od 1.ožujka 2015. godine i sprovodiće se do 31.prosinca 2015. godine.

Vrijednost projekta je 132.260,00.kn, Ministarstvo socijalne politike i mladih je sufinaciralo projekt sa 70.000,00 kn.

Partneri na projektu su Centar za socijanu skrb Drniš i Grad Drniš. Trošak rada partnera je njihov doprinos vrijednosti projekta.

Opći cilj projekta je prevencija rane institucionalizacije starijih osoba kroz razvijanje Mreže socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice u skladu s Nacionalnom strategijom i Strateškim planom 2014. – 2016.

Specifični cilj je poboljšanje kvalitete življenja starijih osoba i njihovo uključivanje u život zajednice kroz organizirane dnevne aktivnosti.

Projekt će obuhvatiti minimalno 60 korisnika sa mogućnošću povećanja tog broja. Dnevni kapacitet Boravka je do 35 korisnika. Izravni korisnici su osobe starije dobi (većina korisnika ima od 65 do 85 godina), pretežno žive u samačkim i staračkim domaćinstvima i bez skrbnika u neposrednoj blizini.

Izravni korisnici Projekta su:

 • Osobe starije životne dobi, muškarci i žene, od 65 do 85 godina, ukupno 60 korisnika, koji će biti uključeni u sve aktivnosti i sadržaje Boravka,
 • Osobe starije životne dobi, muškarci  žene, od 65 do 85 godina koji će povremeno dolaziti na aktivnosti rekreativnog tipa, predavanje o zdravlju, kontrolu krvnog tlaka i mjerenje šećera,
 • Članovi obitelji direktnih korisnika i potencijalnih korisnika za sve usluge za starije osobe, oko 20

Neizravni korisnici Projekta su:

 • Šira obitelj direktnih korisnika koji će povremeno sudjelovati u nekim od aktivnosti Boravka, oko 40,
 • Ruralno stanovništvo, osobe starije životne dobi koje žive u udaljenim selima, ali povremeno dolaze u grad zbog posjeta liječniku, moći će posjetiti Boravak, informirati se o aktivnostima i sl. oko 200,
 • Udruge i građanske inicijative koje će moći neke od svojih aktivnosti provoditi s korisnicima Boravka, oko 5
 • Ustanove pružatelji socijalnih usluga, praćenje rada i sudjelovanje u aktivnostima

Očekivani rezultati za korisnike programa su organiziran “servis” za pomoć starijim osobama kroz način rada Poludnevnog boravka i dnevne aktivnosti:

 • poboljšanje kvaliteta življenja starijim, osmišljavanjem vremena kvalitetnim radionicama kojima bi se koristilo njihovo životno iskustvo i vještine, a time prevenirala uranjena demencija,
 • smanjena socijalna isključenost radnika,
 • osiguran kontinuitet socijalnih aktivnih uloga razvijanjem kreativnih i radnih aktivnosti te bavljenje sportskom rekreacijom,
 • osmišljeno i uređeno mjesto druženja, gdje će biti u krugu svojih vršnjaka, sugovornika,
 • osjećaj sigurnosti da netko misli na njih i da nisu prepušteni sebi,
 • prevencija prerane institucionalizacije,
 • razmjena iskustva sa vršnjacima iz druge sredine kroz organiziran izlet i zajedničko druženje
 
  Projekti - Sve